Du är här: Start / Kommunal service / Miljö / Ekokommunen / Kommunens insatser

Laholms kommuns miljösatsningar

Laholms kommun är en av landets ekokommuner. Som sådan har vi åtagit oss att satsa på olika miljöförbättrande åtgärder. Vi har till exempel arbetat fram en handlingsplan för hur vi skall uppfylla de regionala miljömålen.

För att möta miljöhoten och uppnå miljömålen arbetar Laholms kommun efter nedanstående strategi. 

Åtgärder

Tillsammans med Halmstads kommun har Laholms kommun anlagt 240 hektar våtmark, varav cirka 130 i Laholms kommun.  Syfte med våtmarkerna är att ta bort 300 ton kväve, som annars rinner ut i och göder Laholmsbukten.

I Laholms kommun produceras biogas sedan 1992 och har succesivt  byggts ut till en kapacitet på 25 GWh biogasproduktion per år.

I Laholm värderas entreprenörskap högt och i denna anda har kommunen tagit fram två översiktsplaner över möjlig vindkraftsutbyggnad. Dessa vindkraftsplaner har resulterat i 46 vindkraftverk på slätten uppförda under 1990-talet och 19 st i skogsbygden samt 3 st i Öringe uppförda 2009-2010 . Tillstånd för fler vindkraftverk har sökts framförallt i skogsbygden.

Kommunens bilpark utökas successivt med miljöbilar främst drivna med biogas.

Kommunala miljöåtgärder

Kommunens framtida miljöarbete

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kurt Persson
Sidan uppdaterad den 18 februari 2014