Du är här: Start / Kommunal service / Tillstånd / Cisterner

Cisterner

Särskilda regler gäller om du har en cistern för förvaring av diesel och olja eller andra brandfarliga vätskor i till exempel farmartank och oljetank.
Kontrollera din cistern så att de inte läcker olja.

Cistern utomhus,  placerad ovan eller under mark eller cistern placerad inomhus som rymmer volym 1-10 kubikmeter, skall kontrolleras regelbundet med 3 - 12 års intervall beroende på typ av cistern och om den finns inom eller utanför skyddsområde för vattentäkt. 

Kom ihåg datum för kontroll !

Det är viktigt att du kontrollerar enligt gällande intervaller för att hindra läckage till mark och vatten. Förvara kontrollrapporten så att du kan visa upp den till exempel vid försäkringsfrågor.

Varför ska du vara försiktig?

Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Vattentäkter kan bli skadade och oanvändbara. 
Skadorna håller i sig länge och saneringskostnaderna är stora.

Du är skyldig att underrätta miljökontoret om du upptäcker att din cistern har läckt. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan man bara upptäcka vid en kontroll eller besiktning av cisternen. För att undvika skador finns bestämmelser om vilka cisterner som du  får använda, var de får ställas och hur ofta de ska besiktigas.

Töm och rengör cisterner som du inte använder och informera miljökontoret.

Nyinstallation

Inför nyinstallation och flytt av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera  miljökontoret i god tid innan du börjar använda cisternen (minst 4 veckor innan).

Återkommande kontroll

För cisterner ovan mark, i mark eller inomhus gäller också krav på återkommande kontroller (vart 6:e eller 12:e år). Har du sådana cisterner, förvissa dig om att de kontrolleras med de intervall som är föreskrivna.

Du måste alltid göra kontroll om:

Miljökontoret kan ge närmare upplysningar om vad som gäller.

Vattenskyddsområde

Särskilda regler gäller för cisterner inom skyddsområden för vattentäkter eller vattenskyddsområden. Det innebär till exempel tätare kontroll eller invallning.
Kontakta miljökontoret om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Övrigt

För installation av cisterner kan du också behöva  bygglov eller bygganmälan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 14 januari 2011

Kontakt

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Öppettider Medborgarservice

  • Måndag-torsdag 08.00-18.00
  • Fredag 08.00-17.00
  • Lördag 10.00-13.00

Medborgarservice öppettider i påsk

Skärtorsdag kl. 08.00-15.00
Glad Påsk!

Dokument

Länk