Du är här: Start / Stöd & omsorg / Överförmyndare

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Godmanskap och förvaltarskap beslutas av tingsrätten. Förmynderskap följer som regel vårdnaden om barn under 18 år.

Från den 1 januari 2012 har Halmstads, Laholms och Hyltes kommuner ett gemensamt överförmyndarkansli. Kansliet har hand om samtliga ärenden som tidigare handlagts av Överförmyndarenheten i Laholm.

Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet.

Eftersom Halmstad ligger geografiskt i mitten av de samverkande kommunerna och bedriver verksamheten genom överförmyndarkansliet blev valet att lokalisera det gemensamma kansliet hit. Vi kommer när behov uppstår erbjuda bokade besök i Hyltebruk och Laholm. Det kommer även att gå att lämna in årsredovisningarna i Laholm och Hyltebruk.

Godmanskap

God man kan den person få som av olika skäl inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga.

Läs mer om god man under rubrikerna till vänster.

Förvaltarskap

Förvaltarskapet liknar godmanskapet, men den person som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte utses om man bedömer att godmanskap kan vara tillräckligt.

Läs mer om förvaltare under rubrikerna till vänster.

Förmynderskap

En förmyndare är en person som företräder ett barn fram tills barnet fyllt 18 år och blivit myndigt. Vanligtvis är detta en eller båda föräldrarna.

Läs mer om förmyndare under rubriken till vänster.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Laholms kommun finns en nämnd med tre valda ledamöter. För att samordna överförmyndarverksamheten finns tjänstemän på Överförmyndare i samverkan i Rådhuset i Halmstad. Överförmyndarnämnden kontrolleras av länsstyrelsen.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan, Stadskontoret
Box 153, 301 05 Halmstad
Telefon kansli 035-13 73 01, fax: 035-13 70 63
Öppettider och telefontid för kansli: måndag,tisdag, torsdag,fredag klockan 10-12.

Telefontid: Måndag klockan 15-17

Vi tar även emot bokade besök i Stadshuset i Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Christina Walldén Andersson
Sidan uppdaterad den 11 mars 2014

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Växel: 035-13 70 00
Fax: 035-13 70 63
Stadskontoret
Box 153
301 05 HALMSTAD

Telefon och öppettider:
måndag-torsdag klockan 8-17, fredag klockan 8-16.

Vi tar även emot bokade besök på Stadshuset i Laholm

Länk