Sök KontaktTidvis begränsad framkomlighet utmed Sofieroleden

Påbörjades: 16 oktober, 2023 00:00

Arkeologiutgrävningar begränsar framkomligheten

Nästa vecka inleds arkeologiutgrävningar utmed Sofieroleden i Laholm och detta kommer medföra begränsningar i framkomligheten tidvis, framöver. Inget slutdatum angivet i nuläget.

Karta över del av Laholm som visar var uträvningarna äger rum

Förklaring till bild:

Arkeologiska undersökningar bedrivs på markyta strax öster om Kristianstadsvägen mellan Bärvägen och Kryddvägen.
Grusvägen som är en del av Hälsans stig, på östra sidan om Kristianstadsvägen mellan Bärvägen och Kryddvägen stängs av. Transporter kommer ske på grusvägen. Större mängd jordmassor kommer tillfälligt att läggas upp på södra sidan om grusvägen. Kommunen bedömer att påverkan på närliggande gator är minimal, men uppmanar ändå allmänheten att vara observant eftersom framkomligheten kan påverkas på sträckan.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: