Sök KontaktKollektivtrafik var ämnet för årets ungdomskonferens

Då Laholms kommun ordnade ungdomskonferens för 13:e året i rad stod kollektivtrafik på agendan. Politik, Hallandstrafiken och socialtjänstens ungdomsteam var på plats. Ett fantastiskt engagemang från deltagande ungdomar gav bra diskussioner.

Barn- och ungdomsstrateg Sofia Larsson guidade ungdomar, politiker och övriga genom en dag där ungdomarna fick ge uttryck för hur de upplever kollektivtrafiken i Laholms kommun. Genom grupparbeten med mixade grupper blev det bra diskussioner och politikerna lyssnade till hur ungdomarna upplever kollektivtrafiken i vardagen.

- Det känns viktigt att ungdomar i Laholm får reda på att Hallandstrafiken var här och att vi gavs en ärlig chans att diskutera med dem, menade en ungdom som var på plats.

Varför gäller inte resekortet dygnet runt?

En diskussion som många fokuserade på var varför det kort skolungdomar reser till skolan med inte fungerar efter kl 20.00. Ibland stannar man kvar efter skolan och tränar på gym eller umgås med kompisar och då gäller inte kortet när man ska resa hem. Det argumenterades för att det blir både tryggare och mindre körningar med bil om ungdomar kan resa när som.

Hallandstrafiken berättade om kollektivtrafiken

Hallandstrafiken fanns på plats och berättade om hur kollektivtrafiken till stor del är skattefinansierad och att den pengen måste fördelas. Då blir det alltid ett pussel att lägga för att ordna alla rutter med buss och tåg så bra som möjligt. Det poängterades att kollektivtrafiken ska bidra till jämställdhet. Rent ekonomiskt måste man fokusera där det åker flest människor. Man fick också frågan om fler och mindre bussar men menade att det skulle bli ekonomiskt ineffektivt.

Alltid svårare i ytterområden

Om du bor litet längre ut i kommunen är det alltid litet krångligare att få ihop alla resor. Det diskuterades cykelvägar och avstånd till busshållplatser, samt att det kom synpunkter från ungdomarna på bussar som kommer för tidigt eller för sent så att du missar din buss.

Grupparbete gav kreativa förslag

Ungdomarna jobbade tillsammans med politiker i olika grupper, för att komma fram till olika förändringsförslag. Förslagen tas sedan vidare till kommunstyrelsen som tar ställning till dem.

Förslag:

  • Säkra och trygga bussar
  • Fler turer, framför allt på kvällar och helger
  • Möjlighet att resa med sitt skolkort dygnet runt
  • Möjlighet att beställa närtrafik i appen
  • Rena, fräscha bussar med trevliga chaufförer
  • Hyrcyklar/elsparkcyklar som man kan hyra med busskortet

- Det känns viktigt att vi kan påverka och förbättra framtida kollektivtrafik för alla i Laholm, summerade en ungdom dagen.

Fakta om ungdomskonferensen

Ungdomsforum bestämmer tema för konferenserna och består av 15 representanter från kommunens högstadieskolor och Osbecksgymnasiet. Med på deras möten finns även kommunfullmäktiges ordförande. Utöver detta bjuds alla nämndsordförande in.

Fakta om ungdomsteamet

Ungdomsteamet är socialtjänstens fältarbetare, de är ute på skolorna och arbetar främjande och förebyggande med ungdomar. De jobbar även med MBU (Människan bakom uniformen) och Börja prata, som är ett projekt i årskurs 5 där de pratar om psykisk hälsa, missbruk och annat. De går även in i klasser för att prata om olika saker, såsom känslor, droger och psykisk hälsa.

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: