Sök KontaktUtbildningsnämnden i Laholms kommun fattade idag beslut kring avveckling av Ahlaskolan, Genevadsskolan och Mellby förskola

Med anledning av den utredning som gjorts kring skolorganisationen i Laholms kommun, så fattade utbildningsnämnden i dag den 27 mars beslut om att bifalla lagt förslag.

Nämnden var inte enig om att bifalla förslaget att avveckla Ahlaskolan och Genevadsskolan. Beslutet om avveckling av Mellby förskola fattades enhälligt av nämnden.

Huvudorsak till förslaget är att effektivisera skolorganisationen så att alla grundskolor i kommunen har förutsättningar att kunna drivas med organisation och ekonomi i balans, bibehållen kvalitet och ökad likvärdighet i utbildningen.

- Vi bygger en skolorganisation som är hållbar över tid. Skolan är föränderlig eftersom upptagningsområdena är under ständig förändring. Vi behöver skolenheter som är så bärkraftiga som möjligt, säger Åke Hantoft, utbildningsnämndens ordförande.

Ekonomiska besparingar måste göras

Om kommunen inte löser frågan på detta sätt, så måste man leta andra besparingar. Detta skulle resultera i till exempel ytterligare nedskärningar av skolpersonal, minskad kvalitet, tillsyn, omsorg och stöd.

- Kommunens ekonomi är mycket hårt ansträngd där bland annat utbildningsnämnden dras med stora budgetunderskott från tidigare år. Redan under föregående år gjordes flera insatser för att få en ekonomi i balans, bland annat genom avveckling av nattis och minskning av personal i förskole- och skolverksamhet och ledning/administration. Tyvärr räcker inte detta utan vi behöver lyfta på alla stenar för att se var vi kan spara ännu mer pengar. Det är svåra beslut och inga lätta prioriteringar. Jag sparar däremot hellre på lokaler än gör ytterligare nedskärningar av den personal som dagligen möter våra barn och elever, säger Åke Hantoft.

Fortsatt process

När utbildningsnämnden fattat beslut om att bifalla förslaget skickas det vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vidare och beslutar om nämndens förslag ska skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  • Kommunstyrelsens ledningsutskott bereder ärendet tisdag den 9 april
  • Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige på kommunstyrelsens sammanträde tisdag 16 april
  • Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 april

Presentation om förslaget Pdf, 206.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om förändrad skolorganisation Öppnas i nytt fönster.

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: