Sök KontaktGoda grannar blir starkare tillsammans

Genom stärkt samverkan ska kommunerna i södra Halland ihop med Båstad bli mer effektiva och hållbara. Under torsdagen träffades politiska företrädare för fem kommuner och skrev under en avsiktsförklaring som pekar ut en gemensam riktning framåt.

I och med avsiktsförklaringen bildas nu Goda grannar. Det är kommunerna i närheten av Laholmsbukten, det vill säga Båstad, Laholm, Halmstad, Hylte och Falkenberg, som vill hitta nya lösningar för samverkan, framför allt kopplat till organisationernas inre effektivitet. Med en ökad samverkan och gemensamma roller så blir kommunerna mindre sårbara och mer hållbara över tid.

– Alla vinner på att samarbeta. Det kan vara svårt att finansiera, rekrytera och behålla specialistkompetens i sin organisation. Med en stärkt samverkan så kan vi gemensamt upprätthålla funktioner vi alla har behov av, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun.

Kommunerna samverkar i många olika konstellationer och frågor redan idag. Syftet med avsiktsförklaringen är att stärka samarbetet, och ha som utgångspunkt att systematiskt försöka hitta samverkan för stärkt effektivitet och hållbarhet inom fler områden framöver.

Viktigt för Laholms kommun

– Vi har ett bra läge mellan regionerna Malmö/Köpenhamn och Göteborg, men vi är också ett eget arbetsmarknadsområde och en destination. Alla kommuner har utmaningar med framtida kompetensförsörjning och genom den här avsiktsförklaringen blir vi starkare tillsammans, säger Stefan Pålsson.

Helheten blir bättre för alla

Förutsättningen för samverkan är att den är frivillig och regleras av avtal för de som vill och har behov av att medverka. Varje kommun vinner inte på varje enskilt avtal, men målet är att helheten blir bättre för alla. Samverkan ska kännetecknas av engagemang, generositet och en insikt om att helheten är mer än summan av dess delar.

Inledningsvis har kommunerna fokus på att skapa en gemensam förvaltarenhet som kan hantera ärenden från den gemensamma överförmyndarnämnden när inte de ideella gode männen räcker till. Andra områden som diskuteras är systemförvaltning, visselblåsarfunktion och en utökning av befintligt samarbete inom budget- och skuldrådgivning.

 

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: