Du är här: Start / Allmän info / Kontakta Laholms kommun

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Kontakta Laholms kommun

Medborgarservice hjälper allmänheten med service och upplysningar inom kommunens olika verksamhetsområden.

Telefon: 0430-150 00
E-post: medborgarservice@laholm.se

Stadshus

Stadshuset, med adress Humlegången 6, inrymmer såväl förvaltningar som stadsbibliotek. 

Postadress och telefon

Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm
Telefon: 0430-150 00

E-post adresser 

VerksamhetE-post
Kommunen allmänt kommun@laholm.se
Kommunfullmäktige kommunfullmaktige@laholm.se
Kommunstyrelsen kommunstyrelsen@laholm.se
Kultur- och utvecklingsnämnden kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se
Miljö- och byggnadsnämden miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se
Socialnämnden socialnamnden@laholm.se 
Barn- och ungdomsnämnden barn.och.ungdomsnamnden@laholm.se
Valnämnden valnamnden@laholm.se
Revisionen revisionen@laholm.se
Överförmyndarnämnden overformyndarnamnden@laholm.se
Räddningstjänsten raddningstjansten@laholm.se
Laholms stadsbibliotek biblioteket@laholm.se
Bokbussen bokbussen@laholm.se
Laholmshem AB laholmshem@laholm.se
Laholmsbuktens VA laholmsbuktens.va@halmstad.se

Verksamheter

VerksamhetKontaktsida
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Miljörådgivning, Agenda 21 Miljörådgivning, Agenda 21
Miljökontoret Miljökontoret
Räddningstjänsten Räddningstjänsten
Utbildning Grundskola
  Gymnasieskola
  Vuxenutbildning
  Kulturskolan
Stöd och omsorg Stöd och omsorg
Socialtjänst Socialtjänst
Avfall och renhållning Avfall och renhållning
Vatten och avlopp Vatten och avlopp
Trafik och vägar Trafik och vägar
Bibliotek Bibliotek
Ekonomi Ekonomi
Laholmshem Laholmshem

Verksamhetschefer

Kommunchef
Anders Einarsson
Telefon: 0430-153 04
Mobil: 073-695 71 67
E-post:anders.einarsson@laholm.se 

 

 

Servicechef
Lisa Larsson
Telefon: 0430-156 90
Mobil: 073-069 99 61
E-post: lisa.larsson.ser@laholm.se

 

 

Socialchef
Christel Sundberg
Telefon: 0430-153 40
Mobil: 072-856 15 80
E-post: christel.sundberg@laholm.se

 

 

Utbildningschef
Richard Mortenlind
Telefon: 0430-152 28
Mobil : 072-018 15 92
E-post: richard.mortenlind@laholm.se

 

 

Samhällsbyggnadschef
Charlotta Hansson
Telefon: 0430-152 84
Mobil: 070-545 38 02
E-post: charlotta.hansson@laholm.se

 

 

Kultur- och utvecklingschef
Andreas Meimermondt 
Telefon: 0430-152 95
Mobil: 076-516 79 03
E-post: mailto:andreas.meimermondt@laholm.se

 

 

Miljöchef
Patrik Eriksson
Telefon: 0430-152 46 
Mobil: 070-247 71 27
E-post: patrik.eriksson@laholm.se

 

 

Verksamhets- och säkerhetschef
Niklas Wilsson
Telefon: 0430-267 01
Mobil: 070-600 38 80
E-post: niklas.wilsson@laholm.se

 

 

VD Laholmshem
Stefan Lundström
Telefon: 0430-151 16
Mobil: 070-332 95 00
E-post: stefan.lundstrom@laholm.se

 

 

VD Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon
Telefon: 035-13 85 75
Mobil: 070-591 51 37
mattias.leijon@halmstad.se

 

 
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: CUN
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 5 februari 2020