Du är här: Start / Allmän info / Nationella minoriteter

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Med den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) stärktes deras rättigheter och möjligheter.

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2010 och gäller i hela Sverige. Den innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och myndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

En viktig del i den nya lagen är även att öka kunskapen för att minska fördomar och diskriminering mot de nationella minoriteterna.

Jiddisch, romani chib, finska, meänkieli (tornedalsfinska) och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige. De tre sistnämnda har ett förstärkt skydd i den nya lagen.

Via länken på denna sida kommer du till Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 3 februari 2020