Du är här: Start / Allmän info / Talbok om kommunen

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Talbok om Laholms kommun

På denna sida kan du via ljudfiler ta del av information om Laholms kommun. Varje fil innehåller kortfattad information om aktuell verksamhet. Tillsammans blir de komprimerad ljudbok om kommunen.

Materialet har sammanställts av socialtjänsten, som tillsammans med företrädare för det kommunala handikapprådet har producerat en halvtimmes lång information om den kommunala servicen. Här finns exempelvis öppettider för olika verksamheter men också information om förskola, skola, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, färdtjänst – ja allt som seende och personer utan lässvårigheter kan ta del av på kommunens webbplats

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: ZKD
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 3 februari 2020