JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning
Barn och utbildning

Alla barn, elever och vuxna som finns inom utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska känna att de ständigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska skapa trygghet och väcka nyfikenhet för lärande. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet!

www.grundskolalaholm.se

Under läsåret 2020/21 ersätter grundskolorna och fritidshemmen successivt lärplattformen V-klass med andra tjänster. Tjänsterna samlas på www.grundskolalaholm.se. Här finns bland annat matsedel, schema och telefonnummer för att göra frånvaroanmälan i Skola24.

Kommunens utbildningsverksamhet

Förskola

Förskoleverksamheten är en av de största verksamheterna i Laholms kommun. I dagsläget är över 90 procent av alla barn mellan 1 och 5 år inskrivna i förskoleverksamheten. I kommunen har vi 17 kommunala förskolor, åtta enskilda förskolor samt pedagogisk omsorg i form av ett nattis och en dagbarnvårdare. 

Grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning

Varje år börjar drygt 300 barn i Laholms kommuns grundskolor. Med förväntan och kanske litet stolthet kliver de för första gången in i klassrummen. Skoltiden har börjat. I Laholms kommun finns 15 grundskolor med drygt 2 800 elever. När eleverna gått ut nian fortsätter flertalet att studera på Osbecksgymnasiet i Laholm. Efter gymnasiet väljer en del högre utbildning medan andra söker sig ut på arbetsmarknaden.

I Laholms kommun är all vuxenutbildning samlad under ett tak, som en del av Campus Laholm.

Kulturskola

För barn och ungdomar mellan 7 och 19 år, som är intresserade av att dansa, måla, spela, filma eller sjunga, finns också Kulturskolan. Här utvecklar de sitt skapande och självförtroende till ett eget aktivt kulturengagemang.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan granskad den 18 januari 2021