JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Läsårstider och ledighet / Skolplikt

Skolplikt i grundskolan

Skolplikt gäller för alla barn i grundskolan och med stöd av skollagen finns det ingen självklar rätt till ledighet. Ledighet kan endast ges i undantagsfall eftersom avbrott i elevens skolgång kan minska elevens möjlighet att nå läroplanens kunskapskrav. All planerad frånvaro måste därför grundas på en avvägning mellan familjens önskemål och ansvaret för elevens skolgång.

Ledighetsansökan

Elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vid synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas. Vid beslut om ledighet gör rektorn en samlad bedömning av elevens skolsituation. Omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjlighet till kompensation av förlorad undervisning, och hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt.

Ansökan om ledighet upp till tio skoldagar görs i Vklass. Vid längre ledighet ska ansökan ske via särskild blankett, vilken du finner till höger. Blanketten ska signeras av båda vårdnadshavare och godkännas av rektor.  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 21 maj 2018