JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Information grundskolor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Information grundskolor

 For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right).

للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Publicerad 20-09-11 kl. 08:40

Självprovtagning covid -19

Region Halland informerar nu om att alla som är 12 år eller äldre bör boka tid för självprovtagning vid symptom för covid -19. För barn mellan 6-11 år finns också möjlighet att boka provtagning. Läs mer på Region Hallands webbsida: www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

I övrigt gäller tidigare information som lämnats av barn- och ungdomsverksamheten.

 

Publicerad 20-09-10 kl. 13:00

Uppdaterad information, covid-19

Barn- och utbildning i Laholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man ska vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Många som kommer tillbaka till skolan kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, vanlig förkylning eller något annat, men så länge alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerna så minskar vi tillsammans risken för smittspridning i skola och samhället i stort.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skola hittar du på deras webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Barn med symtom rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Det kan också vara en del i smittskyddsarbetet med att begränsa smittspridning. Se sidan 12 i Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga. Vägledningen ligger till höger på sidan.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Observera att det alltid är allmäntillståndet som är viktigast och vårdnadshavares ansvar för att avgöra om testning ska ske.

Provtagning för barn 6-15 år

Region Halland erbjuder i dagsläget ingen provtagning till barn mellan 6-15 år med symtom för covid-19 men arbetar för att kunna erbjuda sådan. Innan provtagning för barn 6-15 år är på plats gäller fortfarande att barn med symtom ska vara hemma. Provtagning för barn kan tas hos vårdcentralerna efter medicinsk bedömning och vid behov.

Vid symptom och inget test gjorts

Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Barnets allmäntillstånd ska beaktas. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

Återgång till förskola eller skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter det. Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.  Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

 

Barn- och ungdomskontoret bevakar kontinuerligt ny information från berörda myndigheter och uppdaterar ovan information löpande vid eventuella förändring.

 

Publicerad 20-03-25 kl. 15:30

Sjukfrånvaro

Det är många som undrar om och i så fall när Regeringen kommer att stänga skolorna tillfälligt för att kommuner istället ska gå över till distansundervisning. I dagsläget har vi inte mer information i denna fråga än det som ges från Regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Därför vill vi poängtera betydelsen av att alla friska barn är i skolan för att tillgodose den undervisning de har rätt till samt för att vara med i förberedelser och planering av en eventuell distansundervisning. För de elever som har sjukfrånvaro är det viktigt att ni har kommunikation med skolan för att i möjligaste mån kompensera för frånvaron.  

Nationella prov ställs in

Skolverket avser att inom kort fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under våren 2020. Beslutet gäller samtliga skolformer och årskurser där nationella prov annars skulle ha genomförts. För mer information, se: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg


Publicerad 20-03-19 kl. 17:32

Förebyggande åtgärd - hämtning och lämning vid ingången

Under förmiddagen hade skolans rektorer möte där fokus var Corona. Ett av de önskemål som framkom var att vi tillsammans ska arbeta för att minska eventuell smittspridning på skolorna. Rektorernas rekommendationer är därför att ni vårdnadshavare från och med imorgon, fredagen den 20 mars, lämnar och hämtar ert barn/era barn vid skolans ingång. Självklart ska inte eleverna lämnas utan tillsyn utan vi behöver mötas vid lämning och hämtning och varje rektor kommer att ansvara för att ni får information om vad som gäller på respektive skola.

Frågor och svar

Eftersom vi har fått många frågor som gäller vår verksamhet i förskolor och skolor har vi skapat en sida med frågor och svar.

Där hittar du svar på några av de mest ställda frågorna från elever och vårdnadshavare. Allt eftersom fylls sidan på med ytterligare information. 

Länk till sidan "Frågor och svar"

Publicerad 20-03-18 kl. 16.14

Fortsatt planering för distansundervisning

Planering med förflyttning av undervisning i skolan till distansundervisning i hemmet har idag fortsatt på övergripande nivå och på samtliga skolor. Planeringen som görs avser både digital och analog distansundervisning.

Det är många nya frågeställningar som våra skolor ställs inför och mycket arbete som behöver planeras under kort tid. Utgångspunkten är att distansundervisningen för elever årskurs 4-9 ska vara lärarledd undervisning som dagligen genomförs utifrån ett fast schema men med förändringen att det sker i hemmet istället för i skolan.

Förhoppningen är att lärare ska hinna ges möjlighet att pröva distansundervisning i skolan tillsammans med eleverna innan vi övergår till distansundervisning i hemmet. Detta gäller även för de rutiner som elever i årskurs F-3 behöver för distansundervisning. Det är därför viktigt att friska barn är i skolan så att de kan träna och lära tillsammans med sin lärare. På så vis kan de också få en förförståelse för vad distansundervisningen innebär i praktiken. 

Vklass

Vi har förstått att flera har problem med att logga in i Vklass. Vklass har meddelat att de har driftsstörningar gällande frånvarohanteringen, förmodligen utifrån en hög belastning. Har du problem med att logga in, ber vi dig kontrollera att inloggning görs enligt den instruktion som du finner i länk på denna sida. 

 

Publicerad 20-03-17 kl. 19.40

Förberedelser för eventuell stängning av grundskolor

Regeringen gav den 17 mars rekommendationen att undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning ska bedrivas på distans. Någon sådan rekommendation finns ännu inte för grundskolor men vi förbereder för att ett sådant beslut kan komma.

En del i detta är att vi har skapat grupper i Teams för alla elever och pedagoger. Det är ett exempel på en kommunikationskanal för att bedriva distansundervisning. Vår målsättning är att eleverna ska få prova på formerna för distansundervisning i skolan innan stängning av skolan sker. Ifall det blir aktuellt kommer även eleverna i åk 4 och 5 att få ta hem den lånedator de använder i skolan.

Vad gäller undervisning för elever i åk F-3 så behöver vi fortsätta planering för att använda och anpassa de lärresurser eleverna redan känner till; analoga såväl som digitala.

Barn- och ungdomsverksamhetens utgångspunkt är att vi ska kunna tillgodose omsorg för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner även om skolor stängs ned.

Som vi tidigare informerat om ska alla friska barn vara i skolan. Ifall ert barn blir sjukt ska frånvaroanmälan ske genom Vklass enligt de vanliga rutinerna.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 17 mars 2020