Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Information grundskolor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Information grundskolor

 For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right).

للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Publicerad 20-03-25 kl. 15:30

Sjukfrånvaro

Det är många som undrar om och i så fall när Regeringen kommer att stänga skolorna tillfälligt för att kommuner istället ska gå över till distansundervisning. I dagsläget har vi inte mer information i denna fråga än det som ges från Regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Därför vill vi poängtera betydelsen av att alla friska barn är i skolan för att tillgodose den undervisning de har rätt till samt för att vara med i förberedelser och planering av en eventuell distansundervisning. För de elever som har sjukfrånvaro är det viktigt att ni har kommunikation med skolan för att i möjligaste mån kompensera för frånvaron.  

Nationella prov ställs in

Skolverket avser att inom kort fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under våren 2020. Beslutet gäller samtliga skolformer och årskurser där nationella prov annars skulle ha genomförts. För mer information, se: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg


Publicerad 20-03-19 kl. 17:32

Förebyggande åtgärd - hämtning och lämning vid ingången

Under förmiddagen hade skolans rektorer möte där fokus var Corona. Ett av de önskemål som framkom var att vi tillsammans ska arbeta för att minska eventuell smittspridning på skolorna. Rektorernas rekommendationer är därför att ni vårdnadshavare från och med imorgon, fredagen den 20 mars, lämnar och hämtar ert barn/era barn vid skolans ingång. Självklart ska inte eleverna lämnas utan tillsyn utan vi behöver mötas vid lämning och hämtning och varje rektor kommer att ansvara för att ni får information om vad som gäller på respektive skola.

Frågor och svar

Eftersom vi har fått många frågor som gäller vår verksamhet i förskolor och skolor har vi skapat en sida med frågor och svar.

Där hittar du svar på några av de mest ställda frågorna från elever och vårdnadshavare. Allt eftersom fylls sidan på med ytterligare information. 

Länk till sidan "Frågor och svar"

Publicerad 20-03-18 kl. 16.14

Fortsatt planering för distansundervisning

Planering med förflyttning av undervisning i skolan till distansundervisning i hemmet har idag fortsatt på övergripande nivå och på samtliga skolor. Planeringen som görs avser både digital och analog distansundervisning.

Det är många nya frågeställningar som våra skolor ställs inför och mycket arbete som behöver planeras under kort tid. Utgångspunkten är att distansundervisningen för elever årskurs 4-9 ska vara lärarledd undervisning som dagligen genomförs utifrån ett fast schema men med förändringen att det sker i hemmet istället för i skolan.

Förhoppningen är att lärare ska hinna ges möjlighet att pröva distansundervisning i skolan tillsammans med eleverna innan vi övergår till distansundervisning i hemmet. Detta gäller även för de rutiner som elever i årskurs F-3 behöver för distansundervisning. Det är därför viktigt att friska barn är i skolan så att de kan träna och lära tillsammans med sin lärare. På så vis kan de också få en förförståelse för vad distansundervisningen innebär i praktiken. 

Vklass

Vi har förstått att flera har problem med att logga in i Vklass. Vklass har meddelat att de har driftsstörningar gällande frånvarohanteringen, förmodligen utifrån en hög belastning. Har du problem med att logga in, ber vi dig kontrollera att inloggning görs enligt den instruktion som du finner i länk på denna sida. 

 

Publicerad 20-03-17 kl. 19.40

Förberedelser för eventuell stängning av grundskolor

Regeringen gav den 17 mars rekommendationen att undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning ska bedrivas på distans. Någon sådan rekommendation finns ännu inte för grundskolor men vi förbereder för att ett sådant beslut kan komma.

En del i detta är att vi har skapat grupper i Teams för alla elever och pedagoger. Det är ett exempel på en kommunikationskanal för att bedriva distansundervisning. Vår målsättning är att eleverna ska få prova på formerna för distansundervisning i skolan innan stängning av skolan sker. Ifall det blir aktuellt kommer även eleverna i åk 4 och 5 att få ta hem den lånedator de använder i skolan.

Vad gäller undervisning för elever i åk F-3 så behöver vi fortsätta planering för att använda och anpassa de lärresurser eleverna redan känner till; analoga såväl som digitala.

Barn- och ungdomsverksamhetens utgångspunkt är att vi ska kunna tillgodose omsorg för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner även om skolor stängs ned.

Som vi tidigare informerat om ska alla friska barn vara i skolan. Ifall ert barn blir sjukt ska frånvaroanmälan ske genom Vklass enligt de vanliga rutinerna.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 17 mars 2020