JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Information grundskolor

Information grundskolor

 For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right).

للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Publicerad 21-05-07 kl. 8:00 

Vi måste fortsätta att hjälpas åt för att minska smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk på att stanna hemma vid symptom, begränsa nya kontakter, hålla avstånd och resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Tillsammans kan vi minska smittspridningen.

Testning och smittspårning
Om en elev har symtom ska eleven stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod och att förhindra vidare smittspridning.

Om någon i hushållet är sjuk i covid-19
När en person i hushållet har fått ett provsvar som visar att den har covid-19 ger vården förhållningsregler till alla i hushållet, både sjuka och friska. Oavsett ålder innebär dessa förhållningsregler att samtliga i hushållet ska stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19.
Förhållningsreglerna gäller från det datum då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Sju dagars karantän vid utlandsresa
Om du som elev eller vårdnadshavare varit utomlands ska du testa dig för covid -19 vid ankomst till Sverige och igen efter fem dagar. Du ska också stanna hemma och undvika nära kontakter under sju dagar efter ankomst, oavsett provresultat.

Läs mer på: Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola - Region Halland

Självprovtagning covid -19

Region Halland informerar nu om att alla som är 12 år eller äldre bör boka tid för självprovtagning vid symptom för covid -19. För barn mellan 6-11 år finns också möjlighet att boka provtagning. Läs mer på Region Hallands webbsida: www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

 

Publicerad 20-09-10 kl. 13:00

Uppdaterad information, covid-19

Barn- och utbildning i Laholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man ska vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Barn med symtom rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Det kan också vara en del i smittskyddsarbetet med att begränsa smittspridning. Se sidan 12 i Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga. Vägledningen ligger till höger på sidan.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Observera att det alltid är allmäntillståndet som är viktigast och vårdnadshavares ansvar för att avgöra om testning ska ske.

Provtagning för barn 6-15 år

Region Halland erbjuder i dagsläget ingen provtagning till barn mellan 6-15 år med symtom för covid-19 men arbetar för att kunna erbjuda sådan. Innan provtagning för barn 6-15 år är på plats gäller fortfarande att barn med symtom ska vara hemma. Provtagning för barn kan tas hos vårdcentralerna efter medicinsk bedömning och vid behov.

Vid symptom och inget test gjorts

Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Barnets allmäntillstånd ska beaktas. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

Återgång till förskola eller skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter det. Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.  Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen bevakar kontinuerligt ny information från berörda myndigheter och uppdaterar ovan information löpande vid eventuella förändring.

 

Frågor och svar

Eftersom vi har fått många frågor som gäller vår verksamhet i förskolor och skolor har vi skapat en sida med frågor och svar.

Där hittar du svar på några av de mest ställda frågorna från elever och vårdnadshavare. Allt eftersom fylls sidan på med ytterligare information. 

Länk till sidan "Frågor och svar"

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 mars 2020