JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Frågor och svar / Hur skyddar ni er mot eventuell smittspridning i förskolan/skolan?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hur skyddar ni er mot eventuell smittspridning i förskolan/skolan?

Vår grundhållning är att endast friska barn och elever ska vara i förskolan och skolan.

Inom barn- och ungdomsverksamhet har vi beslutat att vidta extra åtgärder i förebyggande syfte. Dessa innebär bland annat omfördelning av städning utifrån behov. Inom förskolan och fritidshemmen kan delar av verksamheten bedrivas mer utomhus för att minska smittorisken och i skolan kan lektioner förläggas utomhus, exempelvis idrott- och hälsa.

Vi poängterar vikten med god handhygien och påminner barn och elever om detta. Vi pratar också om smittorisk för vår egen och om andras hälsa och vad man kan göra att minska denna.

/link/d28bf8ca389e4e93af09e74eefb44e24.aspx?epslanguage=sv