JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Frågor och svar / Kan skolan erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning vid behov?

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kan skolan erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning vid behov?

Så länge skolan är öppen behöver våra lärare i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Vi rekommenderar att friska elever är i skolan och studerar, har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar (48 timmar).

Om en elev har särskilda skäl kan fjärr- och distansundervisning bli aktuellt. Detta kan ges till elever i särskilda fall som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Fjärr- och distansundervisning är ingen rättighet utan bedömning görs i det enskilda fallet. Läkarintyg krävs för att detta ska bli aktuellt och dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De elever som är hemma utifrån särskilda skäl har rätt till samma hjälp som de normalt får i skolan för att inte komma efter i sina studier.

I händelse av att vi måste stänga en skola kommer vi se över möjligheten att bedriva fjärr- och distansutbildning. Vi har en god beredskap för att kunna bedriva detta inom våra skolor. Alla elever i årskurs 4-9 har ett eget digitalt verktyg vilket kan underlätta denna eventuella övergång till annan form av utbildning.

  

/link/d28bf8ca389e4e93af09e74eefb44e24.aspx?epslanguage=sv