JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Frågor och svar / Vad händer om det beslutas att alla skolor ska stängas?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Vad händer om det beslutas att alla skolor ska stängas?

Vi bedömer att vi har en god beredskap för detta. Just nu inventerar vi tillsammans med rektorerna och medarbetarna på våra skolor vilka möjligheter vi har för att bedriva distansundervisning. Vi går igenom olika scenarion med våra medarbetare och förbereder oss tillsammans med varje skola.

Vi bygger en infrastruktur för att kunna växla över till fjärr- och distansundervisning. I praktiken innebär det att vi lägger upp undervisningsgrupper digitalt via Teams eller Google Classrum, vi utbildar medarbetare i Teams, testar att genomföra möten via distans och provkör det vi kan. Allt i syfte att kunna underlätta denna typ av undervisning.

 Ett beslut som är taget är att eleverna i årskurs 4-6 från och med 200318 får ta hem sina datorer vid eventuell distansutbildning.

 Vi arbetar också på att ta fram ”Riktlinjer och råd, förhållningssätt och förberedelser” för distansundervisning i hemmet.

      

/link/d28bf8ca389e4e93af09e74eefb44e24.aspx?epslanguage=sv