JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Frågor och svar / Vad händer om jag blir permitterad?

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Vad händer om jag blir permitterad?

Vid permittering står den anställde fortfarande till arbetsgivarens förfogande. Omfattningen av permitteringen kan också se lite olika ut och behöver inte vara heltidspermittering.

Permittering är inte reglerat i skollagen eller kommunens riktlinjer utan en tolkning får göras gentemot gällande regelverk. 

Förskola

Enligt kommunens riktlinjer kan en förälder som blir arbetssökande ha kvar sin placering på förskolan efter ordinarie arbetsschema under två månader. Därefter kan barnet vara på förskolan 15 timmar per vecka. Permittering får tolkas mot denna bestämmelse. En förälder som blir heltidspermitterad har då rätt till förskola enligt ordinarie arbetsschema i två månader innan vistelsetiden justeras till 15 timmar per vecka. En förälder som blir deltidspermitterad har även den rätt till förskola enligt ordinarie arbetsschema men detta kan komma att behöva justeras mot eventuellt nya arbetstider som deltidspermitteringen innebär. Även om en förälder har rätt till förskoleplats enligt ordinarie schema under två månader, är detta inget som föräldern måste nyttja.

Fritidshem

- Rätt till plats enligt tidigare arbetsschema under en månader, därefter upphör rätten till plats. Förändras förutsättningarna för vårdnadshavaren under denna månad, exempelvis att den kan arbeta till viss del, har vårdnadshavaren rätt till omsorg. När vårdnadshavaren ska börja arbeta igen, ansöker man om en ny plats via hemsidan. 

 

Utifrån den situation som vi befinner oss i dagsläget på grunda av coronaviruset rekommenderar barn- och ungdomsverksamheten att föräldrar inte nyttjar hela den vistelsetid som man har rätt till om det absolut inte är nödvändigt. Rekommendationen grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt utifrån rådande personalsituation på flera av kommunens förskolor.  

/link/d28bf8ca389e4e93af09e74eefb44e24.aspx?epslanguage=sv