JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Coronavirus förskola/skola / Information förskolor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Information förskolor

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right).

للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين)

 


Publicerad 20-12-15 kl. 10:00

Brev till medarbetare och vårdnadshavare inför jullovet 2020/21

 2020 har varit ett mycket speciellt och utmanande år för oss alla.

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar både för familjer och för vår verksamhet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola. Hösten har varit tuff att klara av i verksamheten med hög sjukfrånvaro bland våra medarbetare samtidigt som barnen och ungdomarna i skola och fritidshem har varit förhållandevis friska, vilket är positivt. Medarbetare och chefer i alla våra verksamheter har gjort enastående arbetsinsatser för att vi ska kunna hålla alla förskolor, fritidshem och grundskolor öppna under hela pandemin.

Vi vill framföra vårt varmaste tack till alla medarbetare och chefer för vårens och höstens insatser i en extremt krävande tid. Vi vill framföra ett varmt tack även till barn, elever och föräldrar i vår verksamhet som har tagit ansvar i samhällssituationen och som har förståelse för att vi gör vårt allra bästa för att hålla verksamheten öppen, även om vi inte i alla lägen kan göra det med samma kvalitet som vi hade kunnat under normala omständigheter. 

Nu väntar ett jullov med tid för återhämtning för många och det är efterlängtat och välbehövligt. Men tyvärr kan inte alla vara lediga. De flesta har flera arbetsdagar både mellan helgdagarna och ibland även på helgdagarna. Vi tänker framför allt på alla som arbetar inom vården och som kämpar för att hålla människor vid liv. Hur resten av december och sedan januari blir framför allt för sjukvården beror på hur vi alla sköter oss och på att vi klarar av att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer även under jul- och nyårshelgerna.

Kommunens förskolor och fritidshem är såklart öppna under jul och nyår. Vi ber alla vårdnadshavare att fortsätta att bidra till minskad smittspridning i samhället genom att hålla barnen hemma från förskola och fritidshem om det finns symptom på Covid 19 eller konstaterad Covid 19 sjukdom i familjen. Vi bifogar länkar nedan till Folkhälsomyndighetens och Region Hallands informationssidor för förskola och grundskola.

Avslutningsvis vill vi än gång framföra vårt varma tack till er alla för den uthållighet och kraft som vi alla har behövt ha under våren och hösten  för att kunna möta Coronaviruset.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/coronainformation-till-forskola-och-skola/

 Richard Mortenlind, Utbildningschef

Jan Abrahamsson, Verksamhetschef förskola

Erik Thor, Verksamhetschef grundskola

Helene Carlsson, Enhetschef EFI

Lina Tannerfalk- Wiberg, Enhetschef Barn- och elevhälsan

 

Publicerad 20-09-11 kl. 08:40

Självprovtagning covid -19

Region Halland informerar nu om att alla som är 12 år eller äldre bör boka tid för självprovtagning vid symptom för covid -19. För barn mellan 6-11 år finns också möjlighet att boka provtagning. Läs mer på Region Hallands webbsida: www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/

I övrigt gäller tidigare information som lämnats av barn- och ungdomsverksamheten.

 

Publicerad 20-09-10 kl. 13:00

Uppdaterad information, covid-19

Barn- och utbildning i Laholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man ska vara uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Många som kommer tillbaka till skolan kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, vanlig förkylning eller något annat, men så länge alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerna så minskar vi tillsammans risken för smittspridning i skola och samhället i stort.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skola hittar du på deras webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Barn med symtom rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Det kan också vara en del i smittskyddsarbetet med att begränsa smittspridning. Se sidan 12 i Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga. Vägledningen ligger till höger på sidan.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Observera att det alltid är allmäntillståndet som är viktigast och vårdnadshavares ansvar för att avgöra om testning ska ske.

Provtagning för barn 6-15 år

Region Halland erbjuder i dagsläget ingen provtagning till barn mellan 6-15 år med symtom för covid-19 men arbetar för att kunna erbjuda sådan. Innan provtagning för barn 6-15 år är på plats gäller fortfarande att barn med symtom ska vara hemma. Provtagning för barn kan tas hos vårdcentralerna efter medicinsk bedömning och vid behov.

Vid symptom och inget test gjorts

Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Barnets allmäntillstånd ska beaktas. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

Återgång till förskola eller skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter det. Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.  Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

 

Barn- och ungdomskontoret bevakar kontinuerligt ny information från berörda myndigheter och uppdaterar ovan information löpande vid eventuella förändring.

 

Publicerad 20-03-19 kl. 17:51

Frågor och svar

Eftersom vi har fått många frågor som gäller vår verksamhet i förskolor och skolor har vi skapat en sida med frågor och svar.

Där hittar du svar på några av de mest ställda frågorna från elever och vårdnadshavare. Allt eftersom fylls sidan på med ytterligare information. 

Länk till sidan "Frågor och svar"

V-klass

Vi har förstått att flera har problem med att logga in i Vklass. Vklass har meddelat att de har driftsstörningar gällande frånvarohanteringen, förmodligen utifrån en hög belastning. Har du problem med att logga in, ber vi dig kontrollera att inloggning görs enligt den instruktion som du finner i länk på denna sida. 

 

 

Publicerad 20-03-17 kl. 19.40 

Förberedelser för eventuell stängning av förskolor

Regeringen har idag den 17 mars informerat om att det kan komma att bli aktuellt med en stängning av förskolor. Barn- och ungdomsverksamhetens utgångspunkt är att vi i en sådan situation ska kunna tillgodose omsorg för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner. I dagsläget pågår planering för sådan händelse.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 mars 2020