Du är här: Start / Barn och utbildning / E-tjänster förskola och skola

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

E-tjänster förskola och skola

Mobilt BankID

Vårdnadshavare ska när det är möjligt logga in med BankID eller Mobilt BankID. Detta gäller exempelvis ansökningssidornaSkola24, och Vklass. Har du frågor om BankID eller Mobilt BankID? Kontakta din bank. 

Grundskolalaholm.se

Under läsåret 2020/21 ersätter grundskolorna och fritidshemmen successivt lärplattformen Vklass med andra tjänster. Nyhetsflöden, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, schema, matsedel, Microsoft Teams och Google Classroom är exempel på tjänster som du nu hittar på www.grundskolalaholm.se


Frånvaroanmälan sker via telefon eller digital tjänst

Nu är samtliga skolor och fritidshem aktiva i frånvarotjänsten Skola24. Här kan du anmäla frånvaro och göra ledighetsansökan. 

Detta gäller för Skola24 frånvaro


Läxor, prov och uppgifter

När det gäller den digitala kommunikationen kring läxor, uppgifter, prov och hur det går för ditt barn i skolan följer barn- och ungdomskontoret rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd. I råden varnar Skolverket för oönskade, negativa effekter som digitala lärplattformar kan ha på lärares undervisning och bedömning samt elevers lärande. 

- Matriser och system kan skapa en skenbar tydlighet och rättssäkerhet men riskerar att försämra kvaliteten i betygssättningen och undervisningen. Lärarnas professionella utrymme krymper och det blir ett orimligt stort fokus på betyg på bekostnad av kunskap och undervisningens innehåll.

Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket. Läs mer här.

Utgångspunkten i arbetet med grundskolalaholm.se är att ge lärare och elever en så relevant digital verktygslåda som möjligt för att kunna utveckla ämneskunnande och adekvat digital kompetens. Olika årskurser, ämnen och elevgrupper har olika behov när det kommer till att kommunicera kring undervisning och bedömning. Det är alltid läraren tillsammans med kollegor och rektor som avgör hur detta ska gå till. De allmänna råden är här tydliga med att dokumentationen ska vara ändamålsenlig, och att det inte är önskvärt med dubbeldokumentation. Exempel på dubbeldokumentation kan vara när samma skoluppgift både publiceras i Microsoft Teams (eller Google Classrom) och i Vklass.      

Läs gärna mer under Översyn av Vklass som lärplattform

Vikten av goda utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen finns för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med ditt barns skolgång. Om du efter utvecklingssamtalet känner dig osäker på hur det går för ditt barn, eller hur du ska kunna ge stöd i skolarbetet bör du ta kontakt med skolans rektor.   

 

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem

Följande tjänster kräver att du loggar in i på våra ansökningssidor:  

  • Ansöka om plats
  • Följa ditt ärende
  • Besvara ett aktuellt erbjudande
  • Ändra inkomstuppgift
  • Registrera ny sambo/avregistrera sambo
  • Säga upp plats

Logga in på ansökningssidorna

Om du inte är folkbokförd i kommunen gör du din ansökan via länken här under:

Länk för anmälan om du inte är folkbokförd i kommunen


Skyddad adress

Om du har skyddad adress eller saknar personnummer hjälper barn- och ungdomskontoret dig med ansökan.
BUN-kontoret Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm
Telefon: 0430-150 00

Översyn av Vklass som lärplattform

Hösten 2019 påbörjades en översyn av Vklass som plattform för den digitala kommunikationen mellan rektor, lärare, elever och vårdnadshavare. Utifrån behov som lyfts fram under den pågående corona-pandemin har Microsoft Teams aktiverats på alla grundskolor i kommunen. Detta gör skolorna bättre rustade för möten och undervisning på distans. 

De skolor och lärare som sedan tidigare använder Google Classroom (Veingeskolan och Våxtorp 7-9) uppmuntras att arbeta vidare där. Även på dessa skolor finns Microsoft Teams aktiverat om behov skulle uppstå. I båda dessa plattformar finns också möjligheter för lärare och elever att arbeta med planeringar, uppgifter och olika former av bedömningar. Det är alltid läraren som avgör hur detta bäst går till. 

Logga in i Microsoft Teams    

Logga in i Google Classroom

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: FSH
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan uppdaterad den 7 april 2020