Du är här: Start / Barn och utbildning / E-tjänster förskola och skola

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

E-tjänster förskola och skola

Frånvaroanmälan sker via telefon eller i Vklass


Vårdnadshavare ska alltid välja att logga in med BankID eller Mobilt BankID när det är möjligt. Detta gäller exempelvis i Vklass och ansökningssidorna. Har du frågor om BankID eller Mobilt BankID? Kontakta din bank. 

Saknar du personnummer för att kunna använda BankID finns möjlighet att använda SMS-inloggning. Ta kontakt med den förskola eller skola som ditt barn går på för mer information. 

Schema

Länk till visning av schema (Välj skola och klass) 

Matsedel

Länk till visning av matsedel (Välj skola)

Tjänster i Vklass 

 • Visning av elevens schema (skola) 
 • Möjlighet för vårdnadshavare att lägga in schema (förskola och fritidshem)
  Se en film som beskriver detta
 • Matsedel 
 • Ledighetsansökan
 • Frånvaroanmälan
 • Bokning av utvecklingssamtal
 • Kommunikation med skolan - läs mer här

Har du problem att logga in i Vklass?

Samlade lärresurser

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem

Följande tjänster kräver att du loggar in i på våra ansökningssidor:  

 • Ansöka om plats
 • Följa ditt ärende
 • Besvara ett aktuellt erbjudande
 • Ändra inkomstuppgift
 • Registrera ny sambo/avregistrera sambo
 • Säga upp plats

Logga in på ansökningssidorna

Om du inte är folkbokförd i kommunen gör du din ansökan via länken här under:

Länk för anmälan om du inte är folkbokförd i kommunen

Skyddad adress

Om du har skyddad adress eller saknar personnummer hjälper barn- och ungdomskontoret dig med ansökan.
BUN-kontoret Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm
Telefon: 0430-150 00

Översyn av Vklass som lärplattform

Hösten 2019 påbörjades en översyn av Vklass som plattform för den digitala kommunikationen mellan rektor, lärare, elever och vårdnadshavare. Utifrån behov som lyfts fram under den pågående corona-pandemin har Microsoft Teams aktiverats på alla grundskolor i kommunen. Detta gör skolorna bättre rustade för möten och undervisning på distans. 

De skolor och lärare som sedan tidigare använder Google Classroom (Veingeskolan och Våxtorp 7-9) uppmuntras att arbeta vidare där. Även på dessa skolor finns Microsoft Teams aktiverat om behov skulle uppstå. I båda dessa plattformar finns också möjligheter för lärare och elever att arbeta med planeringar, uppgifter och olika former av bedömningar. Det är alltid läraren som avgör hur detta bäst går till. 

I Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning framgår det tydligt att kommunikationen mellan lärare, elev och vårdnadshavare om elevens utveckling i de olika ämnena bara delvis, och kanske i mindre grad än tidigare, bör ske via digitala lärplattformar. Utvecklingssamtalen behöver därför utnyttjas på bästa sätt. Om du efter utvecklingssamtalet känner dig osäker på hur det går för ditt barn i skolan bör du ta kontakt med skolans rektor. 

Logga in i Microsoft Teams    

Logga in i Google Classroom

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 784
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan uppdaterad den 7 april 2020