JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / E-tjänster förskola och skola / Dokumentation av elevers lärande

Dokumentation av elevers lärande

Läxor, uppgifter och prov

När det gäller den digitala kommunikationen kring läxor, uppgifter, prov och hur det går för ditt barn i skolan följer barn- och ungdomskontoret rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd. I råden varnar Skolverket för oönskade, negativa effekter som digitala lärplattformar kan ha på lärares undervisning och bedömning samt elevers lärande.

Matriser och system kan skapa en skenbar tydlighet och rättssäkerhet men riskerar att försämra kvaliteten i betygssättningen och undervisningen. Lärarnas professionella utrymme krymper och det blir ett orimligt stort fokus på betyg på bekostnad av kunskap och undervisningens innehåll.

 Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket. Läs mer här.

Olika årskurser, ämnen och elevgrupper har olika behov när det kommer till att kommunicera kring undervisning och bedömning. Det är alltid läraren tillsammans med kollegor och rektor som avgör hur detta ska gå till. De allmänna råden är här tydliga med att dokumentationen ska vara ändamålsenlig, och att det inte är önskvärt med dubbeldokumentation. Exempel på dubbeldokumentation kan vara när samma skoluppgift både publiceras i Microsoft Teams (eller Google Classrom) och i Vklass. 

Vikten av goda utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen finns för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med ditt barns skolgång. En del i utvecklingssamtalet handlar om att tillsammans titta på valda delar av den dokumentation, både digital och fysisk som finns kring eleven. Om du efter utvecklingssamtalet känner dig osäker på hur det går för ditt barn, eller hur du ska kunna ge stöd i skolarbetet bör du ta kontakt med skolans rektor.        

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: GHB
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan uppdaterad den 7 april 2020