Du är här: Start / Barn och utbildning / E-tjänster förskola och skola / Vikten av lärplattform

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Lärplattform – viktig för likvärdig utbildning

Matthew Enakeyarhe visar Karin Ottosson, Lena Laurell och Lena Waide hur lärplattformen V-klass fungerar.

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till likvärdig utbildning.
- Med den lärplattform som barn- och ungdomsverksamheten införe vårterminen 2017 skapas samma förutsättningar att tillgodose detta oavsett vilken skola i Laholms kommun som eleverna går i, säger Rickard Freij.

Som lärare på Veingeskolan F-9 tillhör han en grupp pedagoger som i höst utbildats i verksamhetens lärplattform, gemensam för förskola, grundskola och gymnasieskola. Ett verktyg som "länge efterfrågats bland oss pedagoger", säger han, och pratar om nybyggaranda, när pedagoger nu på ett enkelt sätt får en samlad bild av elevernas utveckling genom hela skolsystemet. Och där pedagoger snabbt och effektivt kan ta del av varandras planering och erfarenhet.

- Med hjälp av lärplattformen kan vi skapa gemensamma arbetssätt i årskurserna oavsett var vi undervisar. Vilket generellt sett höjer måluppfyllelsen, säger Rickard Freij.

All information på en plats

Vad är då en lärplattform? I detta sammanhang ett intranät för elever, lärare, rektorer och föräldrar. I lärplattformen, som benämns V-klass, samlas all dokumentation av barn och elever från de första stegen in i förskolans och skolans värld till steget som nybakade gymnasiestudenter.

- Här kan man lätt följa deras kunskapsutveckling, se vilka insatser som gjorts och behöver göras för att stärka dem i deras arbete, säger IKT-utvecklaren Matthew Enakeyarhe.

Med denna samlade dokumentation synliggörs det också för eleverna var de befinner sig kunskapsmässigt, och hur de ska nå uppsatta mål.

En annan del av plattformen är dess centrala roll i det dagliga pedagogiska arbetet. Lärarna lägger in scheman, kommunicerar med elever om läxor och arbetsuppgifter, ger instruktioner inför lektioner, och kan ta del av kollegers planering och därmed utbyta viktig erfarenhet. Och elever kan redovisa arbetsuppgifter.

På systemets startsida läggs också ut nyheter och förändringar som berör såväl den enskilda förskolan eller skolan eller verksamheten i stort.

Kan följa sina barn

Matthew Enakeyarhe lyfter även föräldrarnas tillgång till information och därmed möjlighet att följa sina barn genom hela utbildningstiden.

- Föräldrarna får inblick i såväl barnens långsiktiga utveckling som dagliga händelser eller uppgifter. På förskolan kan det exempelvis gälla någon aktivitet som barnet varit delaktig i, och i skolan om läxor och andra arbeten som ska göras. Som förälder förbättras därmed möjligheten att hjälpa och stödja sina barn, säger han.

Med särskild app kommer föräldrarna också att nå systemet via smart telefon eller surfplatta.

Text och bild: Lars Ingemarson

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan uppdaterad den 9 januari 2017