JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Enheten för flerspråkighet och integration / Flerspråkighet

Flerspråkighet

I Laholms kommun har man kommit överens om vilka faktorer som är av stor betydelse för att bedriva ett språkutvecklande arbete i  förskolan ”Plan för språkutvecklande arbete i Laholms kommunala förskolor 2019-2024”. En av de faktorerna är flerspråkighet. 

”Att vara flerspråkig är en tillgång. Förmågan att använda flera språk, samt att förstå förhållandet mellan de olika språkens innehåll och form stimulerar språkutveckling hos alla barn. Det är därför varje pedagogs angelägenhet att stödja utvecklingen av svenska språket parallellt med utvecklingen av flerspråkighet, för att barnet ska ges möjlighet till att utvecklas till en flerspråkig individ. För att ge ett flerspråkigt barn de bästa förutsättningarna till språkutveckling, är det viktigt att arbeta med barnets båda språk.

Ju starkare utvecklat modersmål desto mer stöttning får barnet i sin identitetsutveckling, andraspråksutveckling och kunskapsutveckling.”

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska (Lpfö 18 s 14).”

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Nadja Sahlin
Sidan uppdaterad den 21 november 2014