JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Ängskulla förskola

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Ängskulla förskola

Ängskulla förskola

Välkommen till Ängskulla förskola! 

Ängskulla förskola ligger i Veinge, en mil norr om centrala Laholm. Förskolan består av sex stycken avdelningar: Loppebo, Björnebo, Ugglebo, Snigelbo, Trollebo samt Kottebo. Förskolan har en stor och naturskön gård som inbjuder till lek och rörelse. Förutom förskolans gård finns närhet till Veingeskolan och dess lokaler samt bibliotek.

Pedagogerna på förskolan har tagit fram två värdeord som vi vill ska genomsyra vistelsen här, värdeorden är välkomnande och lärorikt. För oss är det viktigt att alla känner sig behövda, värdefulla och respekterade. Vi strävar efter att möta alla med en känsla av värme och positivitet. Vårt mål är att skapa en så lärorik tid som möjligt för era barn. I mötet med andra barn och vuxna utvecklas vi på bästa sätt via lek och samspel. 

Det pedagogiska arbetet på Ängskulla förskola bedrivs i projektform där språkutveckling, som är ett prioriterat mål i Laholms kommun, löper som en röd tråd i verksamheten. Ett gemensamt arbetsområde är Hållbar utveckling där fokus ligger på Livsstil och hälsa, Konsumtion och resurser samt Djur och natur. Genom detta arbete är Ängskulla förskola Grön Flagg-certifierad sedan 2012 (Håll Sverige rent). Maten som serveras på Ängskulla förskola tillagas i förskolans tillagningskök. Tillsammans med kökets personal bedrivs måltidspedagogik för att skapa lärorika och inspirerande måltider. Barnen får använda sina sinnen för att utforska olika råvaror (”(…)utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig.” s.9 Lpfö 18)

 

Sedan våren 2012 är Ängskulla med i Grön flagg vilket innebär att förskolan strävar efter att arbetet ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Arbetet sker både i den pedagogiska verksamheten och i verksamhetens dagliga drift. Grön flagg visar att verksamheten bidrar till det viktiga arbetet för en mer hållbar framtid.

 

Våra prioriteringar är:

  • Ett gott samarbete med hemmet - föräldrarråd finns på förskolan.
  • Medvetet genusarbete - alla barn ska ha samma förutsättningar oavsett kön och ska bli bemötta utifrån sin individualitet.
  • Social fostran - jaget i gruppen.
  • Språklig medvetenhet - den kommunikativa förmågan.
  • Inflytande och ansvar - verksamheten bygger på barnens tankar och intressen.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Klemner
Sidan granskad den 19 februari 2021