Du är här: Start / Barn & utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Ängskulla förskola

Ängskulla förskola

Ängskulla förskola

Ängskulla förskola ligger i Veinge, en mil norr om centrala Laholm. Förskolan består av sex avdelningar och är därmed kommunens största. Här finns 2 st 1-3 årsavdelningar, 1 st 1-4 årsavdelning, 2 st 3-4 årsavdelningar och 1 st 5 årsavdelning.

Ängskulla har en stor naturskön tomt som inspirerar till lek och rörelse. Utemiljön används mycket aktivt och en stor del av verksamheten är förlagd utomhus, både på egna gården och i närmiljön. Den pedagogiska verksamheten bedrivs mycket i projektform. Förskolan använder sig av IKT som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten.

 

Sedan våren 2012 är Ängskulla med i Grön flagg vilket innebär att förskolan strävar efter att arbetet ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Arbetet sker både i den pedagogiska verksamheten och i verksamhetens dagliga drift. Grön flagg visar att verksamheten bidrar till det viktiga arbetet för en mer hållbar framtid.

 

Våra prioriteringar är:

  • Ett gott samarbete med hemmet - föräldrarråd finns på förskolan.
  • Medvetet genusarbete - alla barn ska ha samma förutsättningar oavsett kön och ska bli bemötta utifrån sin individualitet.
  • Social fostran - jaget i gruppen.
  • Språklig medvetenhet - den kommunikativa förmågan.
  • Inflytande och ansvar - verksamheten bygger på barnens tankar och intressen.

 

Besöksadress och telefonnummer:

Besöksadress: Ådalavägen 1, 312 45 Laholm
Postadress: Laholms kommun, Ängskulla förskola, 312 80 Laholm

Björnebo  0430-155 74

Kottebo 0430-155 76

Loppebo 0430-155 75

Snigelbo 0430-155 72

Trollebo 0430-155 71

Ugglebo 0430-155 73

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Klemner
Sidan uppdaterad den 8 november 2017