JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Blåkulla förskola

Blåkulla förskola

Välkommen till Blåkulla förskola!

Här finns idag sju avdelningar. Fyra avdelningar är riktade till de yngre barnen - Biet, Tordyveln, Humlan och Knottet. Tre avdelningar är riktade mot de äldre barnen – Trollsländan, Fjärilen och Syrsan.

På vår parkering finns en orienteringskarta där du ser var du hittar respektive avdelning.

Vår verksamhet

Vår verksamhet grundar sig i läroplanen för förskolan Läroplan för förskolan, Lpfö 18 - Skolverket med krav på att ge barnen möjlighet att utvecklas inom språk, matematik, naturvetenskap, estetiska processer, hållbar utveckling och digitalisering. Våra lärmiljöer ser vi som en viktig faktor för att väcka barnens intresse inom dessa områden och lärmiljöerna utvecklas kontinuerligt i våra nyrenoverade lokaler. 

Vi arbetar också med den kommunövergripande språkplanen och dess stödmaterial. Denna är framtagen för att man har sett att språket är en viktig del för barnen i framtiden och det behöver vi stimulera tillsammans både hemmet och förskolan för att ge barnen goda förutsättningar för framtiden. Här kan du som vårdnadshavare göra mycket för att stödja ditt barn i utvecklingen genom att prata och benämna allt som ni möter i vardagen men också genom att läsa för ditt barn. Tänk även på att utmana ditt barn med nya ord och begrepp. På förskolan ska alla pedagoger detta år gå en utbildning i språkutvecklande arbetssätt för att få ännu fler redskap att arbeta med barnen kring språket. 

På förskolan arbetar vi med "empatiskt ledarskap" som ska hjälpa barnen att få verktyg för konflikthantering och våga prata om och uttryck för sina känslor samt träna socialt samspel. 

Hos oss tillbringar barnen också mycket tid utomhus. Vår lummiga gård är inte bara vacker och fantasieggande, den erbjuder också utmaningar och lärande. Matematik, teknik, språk och miljöarbete blir naturliga inslag i leken. Vi odlar, upptäcker småkryp och insekter, utforskar, leker och experimenterar.

Föräldramedverkan

Dina synpunkter är värdefulla. Tillsammans arbetar vi för ditt barns bästa. Under året erbjuds utvecklingssamtal.

Vi kommer under hösten att starta upp igen med föräldramöte och föräldraforum och du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor, synpunkter eller funderingar.

Personal

Förutom våra motiverade och engagerade pedagoger träffar barnen kökspersonal och lokalvårdare varje dag.

Inskolning

Det barnet i första hand behöver träna är inte att bli lämnat, utan att vara med oss i den nya miljön! Tillsammans med dig lär barnet känna pedagoger och de andra barnen. Vi är under hela inskolningen lyhörda för hur barnet accepterar oss och den nya miljön. Vad gäller tider och dagar under inskolningen är vi flexibla utifrån barnets behov men du behöver avsätta minst två veckor för inskolning.
När du tackat ja till en plats hos oss så får du mer information om hur inskolningen går till och annan information. Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig.

Välkomna med er ansökan angående förskoleplats till oss här på Blåkulla förskola!

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sara Elisson
Sidan uppdaterad den 10 november 2022