Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Blåkulla förskola

Blåkulla förskola

Välkommen till Blåkulla förskola!

Blåkulla förskola är

- en förskola för barn mellan 1 och 6 år.

- en liten enhet med fyra avdelningar där alla känner alla.

- en förskola där utevistelse prioriteras. Vår generöst tilltagna och lummiga gård uppmuntrar till lek och upptäckter som utmanar barnens motoriska färdigheter på olika sätt.

- en förskola som utmanar och förstärker barnen i deras språkutveckling och lärande i och med att vi bland annat använder oss av tecken som stöd.

- en förskola som arbetar för att alla barn på förskolan blir sedda och bekräftade på ett positivt sätt utifrån deras egna möjligheter för att stärka deras kommunikativa förmåga i sin jag-utveckling.

Vår verksamhet

Hos oss tillbringar barnen mycket tid utomhus. Vår lummiga gård är inte bara vacker och fantasieggande, den erbjuder också utmaningar och lärande. Matematik, teknik, språk och miljöarbete blir naturliga inslag i leken. Vi odlar, upptäcker småkryp och insekter, utforskar, leker och experimenterar. Återkommande för varje år är vår stora "Loppismarknad" för allmänheten där både barn, personal och föräldrar hjälps åt med förberedelserna. Varje år har vi även varit med på "Skräp-plockar-dagarna" som är en rikstäckande aktivitet där detta arbete med barnen resulterade i en fin skräputställning. Vår verksamhet bygger också på barnens sociala kompetens i barngruppen där stor vikt läggs vid träning av barnens sociala samspel.

Föräldramedverkan

Dina synpunkter är värdefulla. Tillsammans arbetar vi för ditt barns bästa. Under året erbjuds familjeträffar, föräldramöten, drop-in-fika och utvecklingssamtal m. m. Vi har även ett föräldraråd.

Personal

Förutom våra motiverade och engagerade pedagoger träffar barnen vår kökspersonal varje dag.

Inskolning

Vi tillämpar "Föräldraaktiv inskolning". Du som förälder deltar då aktivt i inskolningen. Som förälder finns du med i alla aktiviteter och situationer. De tre till fyra första dagarna är du med ditt barn hela tiden. Det är du som byter blöjor, tröstar och ansvarar för ditt barn. Barnet behöver då inte oroa sig för att bli lämnat, utan kan i lugn och ro vänja sig vid oss och vår förskola. Det barnet i första hand behöver träna är inte att bli lämnat, utan att vara med oss i den nya miljön! Tillsammans med dig lär barnet känna pedagoger, de andra barnen och deras föräldrar. Det här är en kortare form av inskolning där du istället är längre dagar med ditt barn på förskolan. Fjärde/femte dagen lämnas barnet hos personalen på förskolan. Under dessa dagar finns du som förälder tillgänglig med kort varsel. Andra veckan lämnas barnet enligt schema. Givetvis är vi under hela inskolningen lyhörda för hur barnet accepterar oss och den nya miljön. Vad gäller tider och dagar under inskolningen är vi flexibla utifrån barnets behov.

Vår verksamhet bygger mycket på barnens tankar, idéer och frågor. Utifrån barnens intressen och funderingar formar vi olika småprojekt.

Vi arbetar för att varje barn ska respekteras lika mycket som en vuxen. Fritt tänkande, samspel, generositet och medmänsklighet uppmuntras. Vi ger barnen mycket tid för att klara en uppgift och arbetar på så sätt med barnens självständighet och växande.

 

Välkomna med er ansökan angående barnomsorg till oss här på Blåkulla förskola!

Kom gärna förbi på ett besök! Vg ring oss innan för visning!

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jessica Stibe
Sidan granskad den 11 september 2019

Kontakt

Besöksadress

Blåkulla förskola
Västerleden 60
312 33 Laholm

Mobil: 076-516 77 82

Humlan

Yngrebarnsavdelning
Direkt: 0430-154 81

Knottet

Yngrebarnsavdelning
Direkt: 0430-156 41

Trollsländan

Äldrebarnsavdelning
Direkt: 0430-156 72

Fjärilen

Äldrebarnsavdelning
Direkt: 0430-154 70

Rektor

Christina Frising
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 10
Mobil: 072-503 93 79

Förskoleadministratör

Jessica Stibe
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 56
Mobil: 076-051 98 57

Dokument