Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola ligger i Våxtorp med omgivning av vacker natur och kultur som främjar upptäckarlust och lärande.

Förskolan har fem avdelningar för barnen i åldrarna 1-5 år. På avdelningarna Hallonet och Smultronet går de allra minsta barnen, medan de äldre barnen håller till på avdelningarna Blåbäret, Nyponet och Lingonet.

På vår förskola har vi en vilja att alla pedagoger är ”medupptäckare” tillsammans med varje enskilt barn.

Vår lärmiljö, både inne och ute, är undersökande, lekfull och vi använder alla sinnen och hela kroppen i lärandet utifrån läroplanens mål. Vi uppmuntrar barnen att utforska och vara nyfikna på sin omvärld, själva och tillsammans med andra. Vi väver in drama, musik och sagor i vår undervisning. Vår promenad går ofta till ”skogsdungen” eller till dammarna i byn.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Klemner
Sidan uppdaterad den 21 januari 2020

Kontakt

Besöksadress

Bullerbyns förskola
Södra Musikvägen 9
Våxtorp

Blåbäret

3-5-årsavdelning
Direkt: 0430-153 38
Mobil: 070-640 42 68

Hallonet

1-3-årsavdelning
Direkt: 0430- 153 28
Mobil: 070-283 78 05

Lingonet

3-5-årsavdelning
Direkt: 0430- 150 70
Mobil: 070- 640 17 68

Nyponet

3-5-årsavdelning
Direkt: 0430-153 61
Mobil: 076-101 89 90

Smultronet

1-3-årsavdelning
Direkt: 0430- 153 54
Mobil: 070- 640 29 15

Rektor

Lisbeth Hindgren
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 16
Mobil: 070-166 53 17

Förskoleadministratör

Maria Klemner
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-375 83 67

Dokument