JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Bullerbyns förskola / Praktisk information

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Praktisk information

På den här sidan kan du bland annat läsa mer om hur vi arbetar dag för dag, vilka regler som gäller inom Laholms kommun samt hur inskolningen går till.

Öppettider

Bullerbyn är öppen från 06:00 till 18:30 måndag till fredag. På tisdagar är det planeringsdag. 

Inskolning

På Bullerbyn arbetar vi inte efter någon fast mall när vi planerar inskolningen, utan det är ni som föräldrar tillsammans med personalen på barnets avdelning som tillsammans lägger upp inskolningen efter barnets individuella behov.

Barnets schema

Barnens schema lägger ni som föräldrar in i lärplattformen Vklass. Alla barn har ett grundschema som antingen är det samma varje vecka eller rullar baserat på er föräldrars arbetstider. Är du timanställd? Prata med personalen så kommer ni överens om hur ni praktiskt löser schemat.

Om ett barn eller ett par barn förändrar sitt grundschema, kan det innebära att vi behöver justera personalens scheman, för att kunna garantera att det finns tillräckligt med vuxna på plats att ta hand om era barn. Laholms kommuns riktlinjer för förskolor säger därför att förändringar i grundscheman måste meddelas senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla. Om ni behöver göra tillfälliga ändringar som förlänger barnets dag med kortare varsel än 14 dagar, är det personalen som avgör om de har möjlighet att ta emot barnet utanför ordinarie tid.

Frånvaro och sjukdom

Om ni eller barnet blir sjuka eller lediga av någon orsak, vänligen meddela förskolan detta helst innan 8:30. Vid 8:30 meddelar vi nämligen skolans kök hur många barn som kommer att äta på förskolan den dagen. Frånvaro ska även registreras i Vklass. I Vklass kan ni även göra frånvaroanmälan när förskolan inte har öppet.

Hur vet man att barnet är friskt nog att återvända till förskolan? Barnen behöver ha minst en feberfri dag innan det klarar av att återvända till förskolan dessutom behöver barnets allmäntillstånd vara så pass bra att det kan klara av att delta i förskolans alla aktiviteter - även någon timmes utevistelse. Vid magsjuka gäller att barnet ska ha återfått aptiten och varit symptomfritt i minst 48 timmar innan de kommer tillbaka till förskolan. Är syskon eller föräldrar magsjuka, rekommenderar vi att hela familjen är hemma.

Längre semester

Om ni ska vara lediga mer än någon dag, meddela förskolan detta och lägg in en tillfällig ändring i barnets schema i Vklass den aktuella veckan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har både tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 7 kap. §4. Tystnadsplikt innebär att de inte får berätta något om er som familj för någon annan eller föra vidare något som du berättat för personalen i förtroende. Anmälningsplikt innebär att om det finns misstanke att ett barn far illa, t.ex. genom något som barnet säger eller visar med sitt beteende, är personalen skyldiga att anmäla det till Socialtjänsten.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Olsen
Sidan granskad den 21 januari 2020