Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Glänningesjö förskola

Glänningesjö förskola

Glänningesjö är en förskola med fyra avdelningar i Laholm. Vår uppgift är att ta vara på upptäckarlusten, ge möjligheter och inspirera och utmana barnen att utifrån deras tankar och förutsättningar, gå vidare och tillsammans utforska och uttrycka mera med flera sinnen.

Arbetet sker projektinriktat utifrån barnens intresse, där lek, fantasi och nya erfarenheter ger en känsla av att  "jag kan och vi kan tillsammans".

Vi använder oss kontinuerligt av pedagogisk dokumentation för att utveckla vår verksamhet och för att ge barn och pedagoger möjlighet till reflektion.

Tryggheten är viktig. För att våga utforska, lära, uttrycka sig och ha roligt måste barnet börja skapa relationer genom leken. Därför är tiden "på golvet" viktig, där låtsasleken har sin början. Leken är förskolebarns viktigaste sysselsättning.

Vi har en helt fantastisk lärmiljö både inomhus/utomhus och i vår närmiljö som skogen, sjön och flertalet fotbollsplaner.

Maten som serveras är tillagad i förskolans kök.

Föräldrar är naturligtvis alltid välkomna att vara delaktiga i verksamheten.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jessica Stibe
Sidan granskad den 11 september 2019

Kontakt

Besöksadress

Glänningesjö förskola
Bärvägen 16
312 36 Laholm

Mobil: 072-220 74 73
070-545 86 77 

Avdelning

Blåbäret
Direkt: 0430-266 43

Avdelning

Smultronet
Direkt: 0430-266 40

Avdelning

Hallonet/Björnbäret
Direkt: 0430-266 41

Rektor

Helena Nilsson
Mobil: 070-293 66 18

Förskoleadministratör

Jessica Stibe
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 56
Mobil: 076-051 98 57

Dokument