JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Glänningesjö förskola

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Glänningesjö förskola

Alla barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag”, håller du med?

Då är du välkommen till oss på Glänningesjö förskola. Vi är en förskola med 6 st avdelningar som arbetar i tre st olika team där varje team ansvarar för två  avdelningar i ett 1-5årsperspektiv. Varje team har 35 barn och i grunden fyra förskollärare och två barnskötare. Därutöver har vi en personal som arbetar med fokus på estetiska lärprocesser med barnen och täcker upp i barngrupper, samt en personal som jobbar som flex och går in där behov finns. 

Vår uppgift är att ta vara på upptäckarlusten, ge möjligheter, inspirera och utmana barnen att utifrån deras tankar och förutsättningar, gå vidare och tillsammans utforska och uttrycka med flera sinnen. Personalens förhållningssätt och sitt medvetna handlande är en viktig del för kvalitèn på verksamheten. Barnets trygghet är en viktig del att arbeta med.

För att våga utforska, lära, uttrycka sig och ha roligt måste barnet börja skapa relationer genom leken. Därför är tiden "på golvet" viktig, där låtsasleken har sin början. Leken är förskolebarns viktigaste sysselsättning och är deras arena tillsammans med personalen. I lek och olika samlingar undervisar man barnen utifrån förskolans läroplan.

Vi har en härlig lärmiljö både inomhus/utomhus och med en närmiljö som skogen, sjön, Lagan och närhet till staden som vi även kan ta oss till med våra cargobikes.

 

 

Maten som serveras är tillagad i förskolans kök och de äldre barnen äter i förskolans matsal som heter Gläntan, där finns ävne kökets personal tillhands vid buffén som serveras. De yngre barnen äter på avdelningarna för att ha närhet till vila/sov och sin miljö på avdelningen. 

Förskolan jobbar mot läroplanen Lpfö18 som hjälper oss att sätta mål framåt för vilken undervisning vi ska erbjuda barnen och som vi sedan ska analysera och utvärdera. Förskolan drivs även utifrån skollag och barnkonventionen. För tillfället har kommunen även ett extra fokus på språkutvecklande arbete där en gemensam språkplan är basen i detta arbete. Barn i förskoleåldern behöver bygga ett stort ordförråd innan det är dags för barnets fortsatta utbildning i skolan och i detta arbete är även ni vårdnadshavare ytterst viktiga. Alla förskollärare genomför även en fortbildning i specialpedagogik. 

Ni som vårdnadshavare är en viktig del av ert barns introduktion i förskolan och tillsammans med er bestämmer vi hur vi gör detta för barnets bästa. Är ni nyfikna på vår förskola så kontakta oss för att boka en tid för att komma på besök.

Förskolan har i uppdrag att vara övningsförskola för förskollärarstudenter från Högskolan i Halmstad vilket innebär att studenterna gör återkommande praktikperioder hos oss under sin studietid.

Vi personal samarbetar även en del med Grönkulla förskola då vi har samma rektor samt biträdande rektor och ibland samarbetar vi även under sammanslagningar vid sommar och jul. Sammanslagningar kan även ske på annan förskola. Vi har arbetslagsträffar 1 gång i månaden då förskolan stänger kl. 16.00, samt 6 st studiedagar/läsår. 

 

Har ni fler frågor så tveka inte att kontakta oss!

 

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sara Elisson
Sidan uppdaterad den 10 november 2022