JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Mellby förskola

Välkommen till Mellby förskola

Mellby är en liten förskola med två avdelningar, Plogen och Harven, för barn mellan 1 och 6 år där alla känner alla. Förskolan ligger lättillgänglig mellan Laholm och Mellbystrand.

Vår verksamhet

Hos oss tillbringar barnen mycket tid utomhus. Vår lummiga gård är inte bara vacker och fantasieggande, den erbjuder också utmaningar och lärande. Matematik, teknik, språk och miljöarbete blir naturliga inslag i leken. Vi komposterar, upptäcker småkryp och insekter, utforskar vattenlivet i våra dammar, leker och experimenterar. Under våra promenader i närmiljön träffar vi på både hästar och kor såväl som olika jordbruksfordon.

Vi använder gärna natur- och återvinningsmaterial i lek och skapande. Vi främjar kreativitet och fritt skapande. I vår ateljé får fantasin flöda! Ofta används barnens skapelser i den fria leken.

Vår verksamhet bygger mycket på barnens tankar, idéer och frågor. Utifrån barnens intressen och funderingar formar vi olika projekt och teman.

Vi arbetar för att alla barn ska respekteras utifrån sina förutsättningar. Fritt tänkande, samspel, generositet och medmänsklighet uppmuntras. Vi ger barnen mycket tid för att klara en uppgift och arbetar på så sätt med barnens självständighet och växande. Vi arbetar kontinuerligt med bland annat empati och vänskap samt att samspela på ett socialt sätt som är viktiga redskap att ha med sig i livet.

I vår fullt utrustade gymnastiksal har vi rörelse till musik och pedagogik vävs in i rörelselekar och olika sportaktiviteter.

Språket

Barnens språkutveckling är något vi arbetar med varje dag och i alla situationer till exempel vid påklädning, vid matbordet etc. För att på ett bra sätt bemöta alla barns behov delar vi även en gång om dagen in barnen i mindre grupper och arbetar då aktivt med språket. Vi använder även tecken för att förstärka språket.

En dag på Mellby förskola

Frukost serveras klockan 08.00.

Förmiddagen flyter på med samling, lek, projekt/teman, och utevistelse.

På förmiddagen har vi fruktstund oftast i samlingen.

Middag äter vi klockan 11.15.

Därefter sover de yngsta barnen ute i vagn. De äldre barnen lyssnar på saga och sysselsätter sig ofta med utevistelse.

Mellanmål serveras klockan 14.30.

Efter mellanmålet brukar vi ofta gå ut igen. 

Inskolning

Vi tillämpar "föräldraaktiv inskolning". Du som förälder deltar då aktivt i inskolningen. Mer information om detta lämnas vid första besöket.

Föräldramedverkan

Dina synpunkter är värdefulla. Tillsammans arbetar vi för ditt barns bästa. Under året erbjuds familjeträffar, föräldramöten, drop-in-fika och utvecklingssamtal mm. Vi har även ett föräldraråd.

Personal

Förutom våra motiverade och engagerade pedagoger träffar barnen vår kökspersonal.

Frågor?

Har du frågor eller bara vill komma förbi och se hur vi har det kan du
ringa tfn 0430-266 11.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sara Elisson
Sidan uppdaterad den 10 november 2022