Du är här: Start / Barn & utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Mumindalens förskola

Mumindalens förskola

Förstora bilden - Kök_utomhus_VT2009.jpg

Barn leker i Mumindalens utekök.

Mumindalens förskola ligger i Skottorp, i sydvästra delen av Laholms kommun, och har en vacker utsikt mot Hallandsås. Mumindalen är en förskola med tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. De allra yngsta barnen har sin hemvist på avdelningen Knyttet medan de äldre barnen håller till på Mymlan och Trollet. 

Då Mumindalen ligger alldeles bredvid Skottorpskolan har förskolan goda möjligheter att samverka med skolan inför sexåringarnas övergång till förskoleklass. Varje onsdag går femårsgruppen upp till skolan där de får bekanta sig med både inne och utemiljön tillsammans med förskolepersonalen.

Mumindalens pedagogiska verksamhet präglas av barnens nyfikenhet, intressen och lust till att lära. Pedagogerna arbetar för att skapa trygga miljöer, där alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. På förskolan använder man sig av AKK, vilket står för Alternativ Kompletterande Kommunikation. AKK utvecklades för att hjälpa personer som har svårt att uttrycka sig i eller förstå talad kommunikation, men att lära sig olika sätt att kommunicera har också visat sig stödja språkutveckling i allmänhet. På Mumindalen använder man sig av tecken och bildstöd. Till exempel sjunger man sånger med tecken, har teckenstöd vid måltider samt använder bilder för att illustrera vad som händer under dagen eller ge stöd i hallen vid påklädning.

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Klemner
Sidan uppdaterad den 30 januari 2018

Kontakt

Besöksadress

Mumindalens förskola
Lärarevägen 20
Skottorp

Knyttet

1-3-årsavdelning
Direkt: 0430- 266 60
Mobil: 0703- 19 05 35

Mymlan

3-5-årsavdelning
Direkt: 0430- 266 65
Mobil: 0703- 36 11 10

Trollet

3-5-årsavdelning
Direkt: 0430- 266 61
Mobil: 0703- 25 68 55

Förskolechef

Malin Mauritzson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 91
Mobil: 0722-06 52 43

Förskoleadministratör

Maria Klemner
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 84
Mobil: 070-375 83 67

Dokument