Du är här: Start / Barn & utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Regnbågens förskola

Regnbågens förskola

I Genevad, beläget mellan Laholm och Halmstad, ligger Regnbågens förskola. Här finns tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år på avdelningarna Droppen, Solen och Stjärnan.

Förskolans värdeord är Välkomnande och Lärorik och detta genomsyrar den dagliga verksamheten i vårt arbete med barnen.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet och oss själva som pedagoger. Verksamheten ska vara inbjudande och glädjerik. Genom att ha ett positivt bemötande och att vara lyhörda ger vi barn och vårdnadshavare trygghet. Vi ser till varje individs förutsättningar och möjligheter att utvecklas, alla människor är unika och tillför något till verksamheten.

Regnbågens förskola är en förskola som vill lägga grunden till hållbar utveckling genom ett lustfyllt lärande. Barnens utforskande och nyfikenhet utgör grunden för förskolans pedagogiska verksamhet.

Vi har ett tematiskt arbetssätt och dokumenterar för att synliggöra samspel och lärande, men även för att få ett underlag till reflektion för verksamhetens utveckling.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Klemner
Sidan uppdaterad den 5 mars 2019

Kontakt

Besöksadress

Regnbågens förskola
Bollvägen 4
312 40 Genevad

Droppen

Yngrebarnsavdelning
Direkt: 0430-26749

Solen

Äldrebarnsavdelning
Direkt: 0430-26750

Stjärnan

Äldrebarnsavdelning
Direkt: 0430-26751

Förskolechef

Lena Pärsén
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 78
Mobil: 070-235 04 58

Förskoleadministratör

Maria Klemner
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 84
Mobil: 070-375 83 67

Dokument

Länkar