JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Sjökulla förskola

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Sjökulla förskola

 

Vår förskola är en härlig, social och kulturell mötesplats. Mångfalden är en stor tillgång i samspel och lek som medvetandegör och stimulerar barnet i sitt skapande av sin egen kunskap och kultur. Sjökulla förskolas värdegrund bygger på glädje, trygghet, empati, mångfald, respekt och bemötande.

På förskolan finns en stor äventyrlig gård, som vi använder oss av dagligen. Här blir barnen inspirerade till lek, vilket stimulerar deras fantasi, sociala utveckling och samarbete. De får här möjlighet att träna sin grovmotoriska förmåga genom att både klättra, springa och öva sin balans. Gården är indelad med grindar för ökad säkerhet, under dagen har vi dem öppna eller stängda efter behov. Vi har även tillgång till sjö, skog, fotbollsplaner, ängar och åkrar alldeles i närheten. Några av de yngre barnen, som vilar efter lunch, sover ute i vagnar under tak.

  • Vi vill att varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära ska vara utgångspunkten i vår verksamhet.
  • Vi vill erbjuda varje barn en förskoletid full av vänskap, lärande, lek och utmaningar i ett utforskande sammanhang.
  • Vi vill att våra aktiviteter och vår miljö inbjuder till ett lustfyllt lärande och lek som utmanar barnens utveckling i skapande, teknik, naturvetenskap och matematik.
  • Vi vill vara med och bygga grunden till ett livslångt lärande och i samarbete med hemmen bidra till att barnen utvecklas till ansvarskännande människor.
  • Vi vill vara ett stöd för barnens familjer i deras ansvar för fostran, utveckling och växande.

 

Förskolan står för ett härligt samarbete, glädje och en trivsam gemenskap, både mellan barn, föräldrar, pedagoger och rektor. Vi samarbetar mellan avdelningarna och har gemensamma, prioriterade mål.

Samspel handlar om hur vi är mot varandra och hur vi utvecklar vår empatiska förmåga i lek och dagliga rutiner. Därför vill vi hjälpa barnen att:

  • utveckla sin förmåga att tydliggöra olika känslor, för att få förståelse, för både sina egna och andras känslor
  • utveckla sin empatiska förmåga och gott bemötande i sitt möte med andra
  • utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med              ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • våga säga nej - stopp
  • våga kunna uttrycka sig på olika sätt - prata, rita, skriva och teckna

 

Alla pedagoger på förskolan har gått teckenkurs, TAKK (Tecken för alternativ och kompletterande kommunikation). Vi arbetar dagligen för att få in tecken som en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Förskolan har eget tillagningskök. I V klass kan du hitta vad som serveras till lunch.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jeanette Lindqvist
Sidan granskad den 4 maj 2022