JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Sjökulla förskola

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Sjökulla förskola

Vision för Sjökullas och Sofieros förskolor

Barn och vårdnadshavare ska uppleva att de går på den bästa förskolan de kan tänka sig. Vi, medarbetare och chef, ska arbeta på den bästa arbetsplatsen/förskolan man kan tänka sig. 

 

Vår mångkulturella förskola är en härlig, social och kulturell mötesplats. Mångfalden är en stor tillgång i samspel och lek som medvetandegör och stimulerar barnet i sitt skapande av sin egen kunskap och kultur. Sjökulla förskolas värdegrund bygger på glädje, trygghet, empati, mångfald, respekt och bemötande.

På förskolan finns en stor äventyrlig gård, som används av alla barnen vid olika tillfällen. Här blir barnen inspirerade till lek, vilket stimulerar deras fantasi, sociala utveckling och samarbete. De får här möjlighet att träna sin grovmotoriska förmåga genom att både klättra, springa och öva sin balans. Gården är indelad med grindar för ökad säkerhet, under dagen har vi dem öppna eller stängda efter behov. Vi har även tillgång till sjö, skog, fotbollsplaner, ängar och åkrar alldeles i närheten. Eftersom vi arbetar för att vara en hälsofrämjande förskola är vi ofta ute. Några av de mindre barnen, som vilar efter lunch, sover ute i vagnar under tak.

  • Vi vill att varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära ska vara utgångspunkten i vår verksamhet.
  • Vi vill erbjuda varje barn en förskoletid full av vänskap, lärande, lek och utmaningar i ett utforskande sammanhang.
  • Vi vill att våra aktiviteter och vår miljö inbjuder till ett lustfyllt lärande och lek som utmanar barnens utveckling i skapande, teknik, naturvetenskap och matematik.
  • Vi vill vara med och bygga grunden till ett livslångt lärande och i samarbete med hemmen bidra till att barnen utvecklas till ansvarskännande människor.
  • Vi vill vara ett stöd för barnens familjer i deras ansvar för fostran, utveckling och växande.

Förskolan står för ett härligt samarbete, glädje och en trivsam gemenskap, både mellan barn, föräldrar, pedagoger och förskolechef. Vi samarbetar mellan avdelningarna och har gemensamma, prioriterade mål. Lpfö 98, rev 2010, ligger till grund för att förskolans verksamhet ska hålla hög kvalité.

Samspel handlar om hur vi är mot varandra och hur vi utvecklar vår empatiska förmåga i lek och dagliga rutiner. Därför vill vi hjälpa barnen att:

  • utveckla sin förmåga att tydliggöra olika känslor, för att få förståelse, för både sina egna och andras känslor
  • utveckla sin empatiska förmåga och gott bemötande i sitt möte med andra
  • utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • våga säga nej - stopp
  • våga kunna uttrycka sig på olika sätt - prata, rita, skriva och teckna

Alla pedagoger på förskolan har gått teckenkurs, TAKK (Tecken för alternativ och kompletterande kommunikation). Vi arbetar dagligen för att få in tecken som en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Förskolan har eget tillagningskök. För att se vad som serveras till lunch kan du enkelt använda dig av Mashie matsedelsapp. Följ länken på denna sida och skriv in "Sjökulla" för att komma till aktuell matsedel. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jeanette Lindqvist
Sidan uppdaterad den 30 september 2019