Du är här: Start / Barn & utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Sofiero förskola

Sofiero förskola

Vision för Sofieros och Sjökullas förskolor

Barn och vårdnadshavare ska uppleva att de går, på den bästa förskolan de kan tänka sig. Vi, medarbetare och chef, ska arbeta på den bästa arbetsplatsen/förskolan man kan tänka sig.

 

Vår förskola är en liten familjär förskola där ditt barn verkligen blir sett, kan trivas och utvecklas! På vår förskola arbetar vi med alla förskolans barn, fördelat i mindre grupper utifrån behov, intresse samt aktivitet. Sofiero förskolas värdegrund bygger på glädje, trygghet, empati, mångfald, respekt och bemötande.

Förskolan präglas av glädje och ett mycket gott samarbetsklimat bland såväl barn, föräldrar, pedagoger och förskolechef. Här är vi öppna för nya idéer och vi arbetar mot ett utforskande arbetssätt där demokrati, delaktighet och utforskande är viktiga begrepp. Lpfö 98, rev 2010, ligger till grund för att förskolans verksamhet ska hålla hög kvalité.

  • Vi vill att varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära ska vara utgångspunkten i vår verksamhet.
  • Vi vill erbjuda varje barn en förskoletid full av vänskap, lärande, lek och utmaningar i ett utforskande sammanhang.
  • Vi vill att våra aktiviteter och vår miljö inbjuder till ett lustfyllt lärande och lek som utmanar barnens utveckling i skapande, teknik, naturvetenskap och matematik.
  • Vi vill vara med och bygga grunden till ett livslångt lärande och i samarbete med hemmen bidra till att barnen utvecklas till ansvarskännande människor.
  • Vi vill vara ett stöd för barnens familjer i deras ansvar för fostran, utveckling och växande.

På förskolan finns en härlig gård, här blir barnen inspirerade till lek, vilket ökar deras fantasi, sociala utveckling och samarbete. De får här möjlighet att träna sin grovmotoriska förmåga, lek och samspel. Eftersom vi arbetar för att vara en hälsofrämjande förskola är vi ute ofta. De barn som vilar efter lunch sover ute i vagnar under tak.

Vår mångkulturella förskola är en härlig, social och kulturell mötesplats. Mångfalden är en stor tillgång som medvetandegör och stimulerar barnen i sitt skapande av sin egen kunskap och kultur genom samspel och lek.

Samspel handlar om hur vi är mot varandra och hur vi utvecklar vår empatiska förmåga i lek och dagliga rutiner. Därför vill vi hjälpa barnen att...

...utveckla sin förmåga att tydliggöra olika känslor, för att få förståelse, både för sina egna och andras känslor.

...utveckla sin empatiska förmåga och gott bemötande i sitt möte med andra.

...utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

...våga säga nej - stopp

...våga och kunna uttrycka sig på olika sätt - prata, rita, skriva och teckna.

För att se vad som serveras till middagen så kan du enkelt hitta aktuell matsedel på http://skolmaten.se/sofiero-forskola/ alternativt kan man ladda ner appen "Skolmaten" och klicka sig fram till Hallands län, Laholms kommun och sedan Sofieros förskola, som då automatiskt sparas.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jessica Stibe
Sidan uppdaterad den 16 januari 2018

Kontakt

Besöksadress

Sofiero förskola
Slåttervägen 4C
312 32 Laholm

Direkt: 0430-155 88

Mobil: 076-569 66 79

Förskolechef

Conny Strömberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 57
Mobil: 070-606 11 26

Förskoleadministratör

Jessica Stibe
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 56
Mobil: 076-051 98 57

Dokument

Länkar