Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Sofiero förskola

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Sofiero förskola

Vision för Sofieros och Sjökullas förskolor

Barn och vårdnadshavare ska uppleva att de går, på den bästa förskolan de kan tänka sig. Vi, medarbetare och rektor, ska arbeta på den bästa arbetsplatsen/förskolan man kan tänka sig.

 

Vår förskola är en liten familjär förskola där ditt barn verkligen blir sett, kan trivas och utvecklas! På vår förskola arbetar vi med alla förskolans barn, fördelat i mindre grupper utifrån behov, intresse samt aktivitet. Sofiero förskolas värdegrund bygger på glädje, trygghet, empati, mångfald, respekt och bemötande.

Förskolan präglas av glädje och ett mycket gott samarbetsklimat bland såväl barn, föräldrar, pedagoger och rektor. Här är vi öppna för nya idéer och vi arbetar mot ett utforskande arbetssätt där demokrati, delaktighet och utforskande är viktiga begrepp. Lpfö 98, rev 2010, ligger till grund för att förskolans verksamhet ska hålla hög kvalité.

  • Vi vill att varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära ska vara utgångspunkten i vår verksamhet.
  • Vi vill erbjuda varje barn en förskoletid full av vänskap, lärande, lek och utmaningar i ett utforskande sammanhang.
  • Vi vill att våra aktiviteter och vår miljö inbjuder till ett lustfyllt lärande och lek som utmanar barnens utveckling i skapande, teknik, naturvetenskap och matematik.
  • Vi vill vara med och bygga grunden till ett livslångt lärande och i samarbete med hemmen bidra till att barnen utvecklas till ansvarskännande människor.
  • Vi vill vara ett stöd för barnens familjer i deras ansvar för fostran, utveckling och växande.

På förskolan finns en härlig gård, här blir barnen inspirerade till lek, vilket ökar deras fantasi, sociala utveckling och samarbete. De får här möjlighet att träna sin grovmotoriska förmåga, lek och samspel. Eftersom vi arbetar för att vara en hälsofrämjande förskola är vi ute ofta. De barn som vilar efter lunch sover ute i vagnar under tak.

Vår mångkulturella förskola är en härlig, social och kulturell mötesplats. Mångfalden är en stor tillgång som medvetandegör och stimulerar barnen i sitt skapande av sin egen kunskap och kultur genom samspel och lek.

Samspel handlar om hur vi är mot varandra och hur vi utvecklar vår empatiska förmåga i lek och dagliga rutiner. Därför vill vi hjälpa barnen att...

...utveckla sin förmåga att tydliggöra olika känslor, för att få förståelse, både för sina egna och andras känslor.

...utveckla sin empatiska förmåga och gott bemötande i sitt möte med andra.

...utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

...våga säga nej - stopp

...våga och kunna uttrycka sig på olika sätt - prata, rita, skriva och teckna.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jeanette Lindqvist
Sidan granskad den 19 februari 2020

Kontakt

Besöksadress

Sofiero förskola
Slåttervägen 4C
312 32 Laholm

Direkt: 0430-155 88

Mobil: 076-569 66 79

Rektor

Conny Strömberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 57
Mobil: 070-606 11 26

Förskoleadministratör

Jeanette Lindqvist
Mobil: 073-973 58 22

Dokument

Länkar