Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kommunala förskolor / Vallmons förskola / Arbetsplan

Arbetsplan

I varje förskolas arbetsplan kan du läsa om vår målbild och hur arbetet för att nå målen det kommande året skall bedrivas. Arbetsplanen är vårt sätt att konkret berätta hur vi utifrån de styrdokument som finns, skall arbeta och driva vår verksamhet under det kommande året. 

Staten och kommunen sätter mål för verksamheten, det vill säga vad som skall uppnås, arbetsplanen berättar hur vi skall arbeta för att nå målen.

Rektor har det huvudsakliga ansvaret för arbetsplanen men den har arbetats fram tillsammans med medarbetare, barn/elever och representanter bland föräldrarna under november – januari

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Maria Klemner
Sidan granskad den 21 januari 2020