Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kvalitetsarbete

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och ungdomsverksamheten

Skollagen anger tydliga krav för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Genom barn- och ungdomsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete identifieras utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både för verksamheten samt för barnets och elevens lärande och utveckling. Detta är ett viktigt underlag för politikernas prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 

Till höger hittar du mer information om Barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 25 juni 2019