JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Kvalitetsarbete

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och ungdomsverksamheten

Skollagen anger tydliga krav för systematiskt kvalitetsarbete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Genom barn- och ungdomsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete identifieras utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både för verksamheten samt för barnets och elevens lärande och utveckling. Detta är ett viktigt underlag för politikernas prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 

Till höger hittar du mer information om Barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 3 december 2021