Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Pedagogisk omsorg

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, som tidigare kallades familjedaghem, erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i åldern 1-12 år.

Pedagogisk omsorg är dock ingen skolform som styrs av läroplaner så som gäller för förskola och fritidshem.Därmed ställs inga krav på att det ska bedrivas undervisning och utbildning i pedagogisk omsorg och att personalen ska vara högskoleutbildad.

Styrning

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25) och förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) är vägledande för verksamheten. Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att:

  • lokalerna ska vara ändamålsenliga
  • det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
  • verksamheten ska utgå från varje barns behov
  • barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek

 

Pedagogisk omsorg som bedrivs av enskild huvudman ska godkännas av kommunen. Verksamheten godkänns om ovanstående kvalitetskrav uppfylls samt om kommunens regler för godkännande av enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg uppfylls. Kommunen ansvarar för att se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och bestämmelser som finns uppställda. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Birgitta Nilsson
Sidan granskad den 3 september 2019

Kontakt

Rektor

Lisbeth Hindgren
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 16
Mobil: 070-166 53 17

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00.

Dokument