JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Regler och avgifter / Avgifter

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När du och ditt barn har en plats i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar du en avgift baserad på hushållets gemensamma inkomst. Se tabell nedan. Maxtaxa debiteras om hushållets gemensamma inkomst överstiger 54 830 kr.

 Avgiftstabell
VerksamhetBarn 1Barn 2Barn 3Barn 4

Förskola/
Pedagogisk omsorg

3 %
Maxtaxa:
1645 kr

2 %
Maxtaxa:
1097 kr

1 % Maxtaxa:
548 kr

Ingen avgift

Fritidshem

2 % Maxtaxa: 
1097 kr

1 %Maxtaxa:
 548 kr

1 % 
Maxtaxa:
 548 kr

Ingen avgift

Särskilt gällande 3-5 åringar med anledning av regler om allmän förskola (allmän förskola gäller from hösten året barnet fyller 3 år)
Vistelsetid upp till 15 timmar Ingen avgift, förutsatt att platsen följer skolans läsårstider
15 timmarsplacering där plats utnyttjas även under skolans lov Avgift för förskola debiteras under höstlov, jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och övriga lovdagar - dock inte skolans studiedagar. Avgift debiteras med 100 kr per dag och maxtaxa får inte överskridas.
Vistelsetid med än 15 timmar Avgift för fritidshem debiteras under perioden 1 september – 31 maj som en reducering av avgiften p.g.a. allmän förskola. Avgift för förskola debiteras för juni, juli och augusti.

Avgift tas ut fr.o.m. inskolningstiden.

 

Information för barn födda 2016-2018

De barn som är födda 2016-2018 påverkas av kommunens riktlinjer för förskola under loven (se skolans läsårstider) eftersom dessa barn tillhör ålderskategorin för sk. allmän förskola. Allmän förskola är avgiftsfri 15 timmar/vecka under skolans läsår. Det innebär följande:
• Barn som vistas i förskolan upp till 15 timmar/vecka och enbart nyttjar förskolan under skolans läsårstider kan ha sitt barn i förskolan avgiftsfritt fr.o.m. 19 augusti 2021 t.o.m. 10 juni 2022. Om du som förälder ändå har behov av förskola under loven, kommer avgift att tas ut enligt kommunens riktlinjer för avgift. Tänk på att meddela förskolan i god tid om du är i behov av förskola under lov.  
• Barn som vistas i förskolan mer än 15 timmar/vecka får under månaderna september-maj reducerad avgift. Reduceringen beror på regler om allmän förskola, vilka anger att 15 timmar/vecka under skolan läsår ska vara avgiftsfritt. Detta innebär att den reducering som lämnats under året inte lämnas under månaderna juni-augusti, utan avgift debiteras under dessa månader enligt regler om maxtaxa.
Vid frågor, vänligen vänd dig till personal på förskolan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 10 juni 2022