JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Regler och avgifter / Retroaktiv avgiftskontroll / Frågor och svar

Frågor och svar om avgiftskontroll

Varför genomförs avgiftskontrollen? 

Laholms kommun vill att alla ska betala rätt avgift. Det ären rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika ochbetalar avgift enligt den taxa som gäller för plats på förskola och fritidshem. Det är lika viktigt attbetala tillbaka som att kräva in pengar. 

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras? 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 25 september 2019 om att införa avgiftskontroll för förskola och fritidshem. Beslutet innebär att avgiftskontroll genomförs från och med år 2017 genom att den taxerade årsinkomsten från Skatteverket jämförs med den inlämnade inkomstuppgiften till kommunen. Avgiftskontrollen genomföras varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift.   

Hur går kontrollen till? 

Uppgifter hämtas från Skatteverket gällande årsinkomsterna för det år som kontrolleras. Årsinkomsten delas därefter med tolv för att få fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som har lämnats till kommunen. Om dessa belopp inte är lika, betyder det att avgiften har varit för hög eller för låg. En omräkning görs då av avgiften för att få fram den avgift som skulle ha betalats. Belopp där differensen är mindre än 600 kronor för hela året faktureras eller återbetalas inte. 

Vad har blivit fel när jag måste betala tillbaka pengar? 

Det vanligaste felet är att du inte har lämnat en aktuell inkomstuppgift till kommunen. Det kan också bero på att inte all inkomst som är skattepliktig har räknats in i din månadsinkomst, exempelvis semesterersättning, familjehemsersättning eller skattepliktig förmån. En annan vanlig orsak är att förändrade familjeförhållanden inte har lämnats till kommunen, t.ex. om du har blivit sambo eller separerat. Avgiften beräknas på hushållets samlade inkomst. Det innebär att den gemensamma inkomsten för gifta eller sammanboende utgör underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.  

Du som förälder ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen 

Varför får jag pengar tillbaka? 

Du får pengar tillbaka om det visar sig att du hade lägre inkomster än de du lämnat in till Laholms kommun. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen återbetalning.  

Jag ska få pengar tillbaka. Kan ni inte dra av det på nästa faktura? 

Av tekniska skäl kan vi tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var under det år som kontrollen avser.  

Varför kontrollerar ni så långt bak i tiden? 

Det finns en fördröjning i de uppgifter som vi kan få tillgång till från Skatteverket. Skatteverkets uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Därefter behöver vi tid för att kontrollera våra egna uppgifter. Avgiften som du betalar till Laholms kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Laholms kommun. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalade den preliminära avgiften för.  

Uppdateras inte min inkomst automatiskt? 

Nej. Förälder har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande. Detta för att hushållets avgift för förskola och fritidshem ska bli rätt. Du kan ändra din inkomstuppgift via E-tjänster för förskola och skola. Se länk till höger, eller klicka här.

Fakturan kan inte stämma. Hur gör jag? 

Eventuella anmärkningar mot fakturan bör göras inom tio dagar från fakturans mottagande. Detta görs skriftligen via brev eller e-post till avgiftskontroll@laholm.se. Uppge ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange fakturanummer, datum och belopp på den faktura som avses. Ange vad du anser inte stämmer med fakturan. 

Hur snabbt ska jag betala fakturan? 

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. En påminnelsefaktura skickas cirka en vecka efter förfallodagen. 25 dagar efter förfallodagen lämnar kommunen över kravet till Visma som då tar över skulden för indrivning. När Visma tar över skulden tillkommer en avgift med 180 kronor, plus ränta.  

Jag kan inte betala min faktura. Vart ska jag vända mig? 

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Kontakta oss via telefon 0430-155 15, brev eller e-post avgiftskontroll@laholm.se. 

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan? 

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas.  

Fick du inte svar på din fråga?

avgiftskontroll@laholm.se

Telefonnummer: 0430-155 15. Tisdag - torsdag 13:00-14:30

/link/97651f9f37b842ac8ad78ebe328078b8.aspx?epslanguage=sv