JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Regler och avgifter / Vistelsetid

Vistelsetid

Vistelsetid i förskole- och fritidsverksamhet

Barnets/elevens vistelsetid i förskolan eller fritidshemmet bestäms av när föräldrarna arbetar eller studerar, inklusive resor till och från arbets- eller studieorten. Samma regler gäller för barn i pedagogisk omsorg.

Vistelsetid i förskola

Barn som har en plats i allmän förskola (läs mer under fliken ”Allmän förskola”) eller med förälder som är arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven eller har havandeskapspenning erbjuds 15 timmars vistelsetid i veckan. Rektor beslutar om hur vistelsetiden om 15 timmar ska förläggas. Bedömning görs utifrån barnets behov, verksamhetens organisation och planering samt föräldrarnas önskemål.

Förskolebarn till förälder som blir arbetssökande, sjukskriven eller havandeskapspenning har rätt till oförändrad vistelsetid i två månader. Därefter erbjuds vistelsetid om 15 timmar/vecka.

Vistelsetid på fritidshem

Fritidshemsbarn till förälder som blir arbetssökande eller sjukskriven har rätt till oförändrad vistelsetid i en månad. Därefter ges ingen rätt till fritidshem.

Fritidshemsbarn till förälder som är föräldralediga har ingen rätt till fritidshem.

För elev som inte är inskriven i fritidshemsverksamhet erbjuds plats på fritidshem under skolans lovdagar. Sådant behov ska anmälas till personal vid aktuellt fritidshem senast en månad före behovsdag.

Planeringsdagar och sommarplacering

Verksamheten stänger sex dagar per kalenderår samt en dag per månad klockan 16.00 för planering och kompetensutveckling, sk. planeringsdagar. Vid sådana planeringsdagar och under sommarmånaderna kan förskolor och fritidshem komma att slås samman. Avgiften reduceras inte på grund av planeringsdagar eller sommarplacering.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 25 juni 2019