Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Regler och avgifter / Vistelsetid

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Vistelsetid

Vistelsetid i förskole- och fritidsverksamhet

Barnets/elevens vistelsetid i förskolan eller fritidshemmet bestäms av när föräldrarna arbetar eller studerar, inklusive resor till och från arbets- eller studieorten. Samma regler gäller för barn i pedagogisk omsorg.

Vistelsetid i förskola

Barn som har en plats i allmän förskola (läs mer under fliken ”Allmän förskola”) eller med förälder som är arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven eller har havandeskapspenning erbjuds 15 timmars vistelsetid i veckan. Rektor beslutar om hur vistelsetiden om 15 timmar ska förläggas. Bedömning görs utifrån barnets behov, verksamhetens organisation och planering samt föräldrarnas önskemål.

Förskolebarn till förälder som blir arbetssökande, sjukskriven eller havandeskapspenning har rätt till oförändrad vistelsetid i två månader. Därefter erbjuds vistelsetid om 15 timmar/vecka.

Vistelsetid på fritidshem

Fritidshemsbarn till förälder som blir arbetssökande eller sjukskriven har rätt till oförändrad vistelsetid i en månad. Därefter ges ingen rätt till fritidshem.

Fritidshemsbarn till förälder som är föräldralediga har ingen rätt till fritidshem.

För elev som inte är inskriven i fritidshemsverksamhet erbjuds plats på fritidshem under skolans lovdagar. Sådant behov ska anmälas till personal vid aktuellt fritidshem senast en månad före behovsdag.

Studiedagar och sommarplacering

Verksamheten stänger fyra dagar per kalenderår för planering och kompetensutveckling, så kallade studiedagar. Vid sådana studiedagar och under sommarmånaderna kan förskolor och fritidshem komma att slås samman. Avgiften reduceras inte på grund av studiedagar eller sommarplacering.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 25 juni 2019

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00.