Du är här: Start / Barn & utbildning / Förskola 1-5 år / Trygghet och hälsa

Trygghet och hälsa

Elevhälsa mot förskolorna.

Laholms kommun har ett elevhälsoteam som arbetar mot kommunens alla förskolor.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Elevhälsans uppdrag är att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och elever, men har fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Teamet ska vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande utveckling av förskoleverksamheterna.

Teamet består av följande kompetenser;                                

Birgitta Sjöberg, socionom    

Maria Blücker, specialpedagog

Elevhälsan arbetar på uppdrag av förskolechef. Om ärenden inkommer via oro hos vårdnadshavare ska kontaktad person samråda detta med förskolechef. 

Uppdrag till Elevhälsan ges via förskolechef och formaliseras genom särskild uppdragsblankett. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 24 april 2018

Kontakt

Chef för enheten Elevhälsa

Sara Nilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 30
Mobil: 072-541 91 60

Kurator

Birgitta Sjöberg
Mobil: 072-532 71 00

Specialpedagog

Maria Blücker
Mobil: 070-316 36 09