JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Trygghet och hälsa

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Trygghet och hälsa

Elevhälsa mot förskolorna

Laholms kommun har ett barnhälsoteam som arbetar mot kommunens alla förskolor.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Barn- och elevhälsans uppdrag är att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Inriktningen mot hälsofrämjande och förebyggande insatser är viktig. Barn- och elevhälsa handlar om att främja hälsa och lärande hos alla barn samtidigt som det finns ett fokus på barn som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Teamet ska vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande utveckling av förskoleverksamheterna.

Teamet består av följande kompetenser;                                

Monica Krook, specialpedagog samt psykologkompetens från Barn- och elevhälsan.

Teamet träffar förskolans rektorer regelbundet och samverkar kring främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 11 maj 2021