Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Trygghet och hälsa

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Trygghet och hälsa

Elevhälsa mot förskolorna

Laholms kommun har ett elevhälsoteam som arbetar mot kommunens alla förskolor.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Elevhälsans uppdrag är att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och elever, men har fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Teamet ska vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande utveckling av förskoleverksamheterna.

Teamet består av följande kompetenser;                                

Birgitta Sjöberg, socionom    

Maria Blücker, specialpedagog

Elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor för förskolan. Om ärenden inkommer via oro hos vårdnadshavare ska kontaktad person samråda detta med rektorn. 

Uppdrag till Elevhälsan ges via rektorn och formaliseras genom särskild uppdragsblankett. 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: QMM
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 18 september 2019

Kontakt

Tf chef för enheten Elevhälsa

Ann Lundh
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 30
Mobil: 072-541 91 60

Kurator

Birgitta Sjöberg
Mobil: 072-532 71 00

Specialpedagog

Maria Blücker
Mobil: 070-316 36 09