JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Trygghet och hälsa

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Trygghet och hälsa

Elevhälsa mot förskolorna

Laholms kommun har ett elevhälsoteam som arbetar mot kommunens alla förskolor.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Barn- och elevhälsans uppdrag är att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Barn- och elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och elever, men har fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Teamet ska vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande utveckling av förskoleverksamheterna.

Teamet består av följande kompetenser;                                

Birgitta Sjöberg, socionom    

Monica Krook, specialpedagog

Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor för förskolan. Om ärenden inkommer via oro hos vårdnadshavare ska kontaktad person samråda detta med rektorn. 

Uppdrag till Barn- och elevhälsan ges via rektorn och formaliseras genom särskild uppdragsblankett. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 11 november 2020