JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Förskola 1-5 år / Trygghet och hälsa

Trygghet och hälsa

Elevhälsa mot förskolorna

Laholms kommun har ett barnhälsoteam som arbetar mot kommunens alla förskolor.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Barn- och elevhälsans uppdrag är att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Inriktningen mot hälsofrämjande och förebyggande insatser är viktig. Barn- och elevhälsa handlar om att främja hälsa och lärande hos alla barn samtidigt som det finns ett fokus på barn som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Teamet ska vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande utveckling av förskoleverksamheterna.

Teamet består av följande kompetenser;                                

Monica Krook, specialpedagog samt psykologkompetens från Barn- och elevhälsan.

Teamet träffar förskolans rektorer regelbundet och samverkar kring främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 11 maj 2021