JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Trygghet och hälsa

I Laholms kommun finns en samlad organisation, Enheten Elevhälsa, vilken är en del av Barn- och ungdomsverksamheten som arbetar mot förskola (begränsad omfattning), förskoleklass, grundskola, särskola, samt fristående förskolor och skolor. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Hälsa och lärande går hand i hand. De absolut viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast eleverna. Elevhälsans uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Elevhälsans uppdrag är också densamma som för skolan som helhet - att främja lärande, att överföra de grundläggande värdena samt att i samarbete med hemmen främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och elever, men har fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Organisation

Enheten Elevhälsa i Laholms kommun är organiserad enligt nedan med följande kompetenser:

  • Elevhälsan Våxtorpsspåret - skolsköterska och kurator
  • Elevhälsan Lagaholmsspåret - skolsköterska och kurator
  • Elevhälsan Veingespåret - skolsköterska och kurator
  • Skolsköterskans uppdrag omfattar enbart förskoleklass och skolbarn.

Övriga kompetenser så som psykolog och skolläkare arbetar mot samtliga spår.  Kontakt med skolläkare går alltid via skolsköterska.

Elevhälsoteam

Inom varje rektorsområde finns ett Elevhälsoteam (EHT) vilket leds av rektor. I teamet ingår skolsköterska, kurator samt skolans specialpedagog och/eller speciallärare. Ibland kan även en psykolog delta.

Syftet med elevhälsoteamen är att flera olika yrkesroller kan göra gemensamma analyser i olika ärenden. En viktig del är att förbereda, samordna och informera kring pågående ärenden samt samverka med andra aktörer som är till stöd för elever. Elevhälsoteamen är skolpersonalens stöd vid elevhälsofrågor.

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Barn- och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 18 september 2019