JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa

Trygghet och hälsa

I Laholms kommun finns en samlad organisation, Enheten Barn- och elevhälsa, vilken är en del av Barn- och ungdomsverksamheten som arbetar mot förskola (begränsad omfattning), förskoleklass, grundskola inkl fritidshem, särskola, samt fristående förskolor och skolor.

På varje skolenhet ska det finnas en lokal elevhälsoplan som beskriver enhetens främjande och förebyggande elevhälsoarbete samt de olika rutiner och strukturer som finns knutna till enhetens arbete gällande elevhälsa och elevhälsoteam.

Organisation

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I Laholm är de specialpedagogiska insatserna till största del organiserade och anställda på lokal nivå.

Enheten Barn- och elevhälsa i Laholms kommun är organiserad enligt nedan med följande kompetenser:

  • Elevhälsan Våxtorpsspåret - skolsköterska och kurator
  • Elevhälsan Lagaholmsspåret - skolsköterska och kurator
  • Elevhälsan Veingespåret - skolsköterska och kurator

Skolsköterskans uppdrag omfattar enbart grundskola F-9. Övriga kompetenser så som psykolog och skolläkare arbetar mot samtliga spår.  Kontakt med skolläkare går alltid via skolsköterska.

Inom enheten finns även kurator och specialpedagog som arbetar tillsammans med förskolan, samt två specialpedagoger som arbetar med centrala uppdrag.

Elevhälsoteam

På varje enhet finns ett elevhälsoteam (EHT) vilket leds av rektor. I teamet ingår rektor, skolsköterska, kurator och skolan specialpedagog och/eller speciallärare. Ibland kan även psykolog delta. 

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Syftet med elevhälsoteamen är att flera olika yrkesroller kan göra gemensamma analyser och insatser. En viktig del är att förbereda, samordna och informera kring pågående ärenden samt samverka med andra aktörer som är till stöd för elever. Elevhälsoteamen är skolpersonalens stöd vid elevhälsofrågor. Rektor ansvarar för att skolans lokala elevhälsoplan samt att leda enhetens elevhälsoarbete.

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 11 maj 2021