JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa / Elevhälsa Centrum

Elevhälsa Centrum

Varje grundskola har ett elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamet ingår funktioner som är anställda av både rektor och centralt av Barn- och elevhälsan.

I skolornas elevhälsoteam ingår, förutom rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och/eller speciallärare, skolpsykolog. I några skolors elevhälsoteam ingår även andra funktioner t ex elevcoach och syv.

I Laholm är skolsköterskor, kuratorer och psykologer anställda inom enheten Barn- och elevhälsa övriga funktioner i skolans elevhälsoteam är anställda av rektor.

I Lagaholmsspåret finns följande skolor:

Centrumskolan

Glänningeskolan

Parkskolan

Mellbystrandskolan

Grundsärskolan

Lagaholmskolan

Har du frågor/känner oro kring ditt barns skolsituation är du välkommen att i första hand kontakta den rektor som är ansvarig för verksamheten ditt barn finns inom. Det går också bra att kontakta någon inom skolans elevhälsoteam. I skolans elevhälsoteam ingår även specialpedagoger och/eller speciallärare samt ev andra funktioner.

 

Skolsköterska Kristina Eriksson

Glänningeskolan och Mellbystrandsskolan

 

Skolsköterska Dragana Babic

Lagaholmsskolan och Grundsärskolan

 

Skolsköterska Erika Henningsson

Parkskolan

 

Skolkurator Annika Lennartsson och Skolkurator Anna Kronlund

Lagaholmsskolan

 

Skolkurator Katarina Sebelius

Mellbystrandskolan

 

Skolkurator Carina Lindkvist

Parkskolan

 

Skolkurator Astrid Gustafsson

Glänningeskolan, Centrumskolan och Grundsärskolan

 

Psykolog Roberto Johansson

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 26 januari 2023