JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Barn och utbildning / Grundskola 6-16 år / Trygghet och hälsa / Elevhälsa Norr

Elevhälsa Norr

Varje grundskola har ett elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamet ingår funktioner som är anställda av både rektor och centralt av Barn- och elevhälsan.

I skolornas elevhälsoteam ingår, förutom rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och/eller speciallärare, skolpsykolog. I några skolors elevhälsoteam ingår även andra funktioner t ex elevcoach och syv.

I Laholm är skolsköterskor, kuratorer och psykologer anställda inom enheten Barn- och elevhälsa övriga funktioner i skolans elevhälsoteam är anställda av rektor.

I Veingespåret finns följande skolor:

Veingeskolan F-6, 7-9

Ahlaskolan

Knäredskolan

Genevadskolan

Har du frågor/känner oro kring ditt barns skolsituation är du välkommen att i första hand kontakta den rektor som är ansvarig för verksamheten ditt barn finns inom. Det går också bra att kontakta någon inom skolans elevhälsoteam. I skolans elevhälsoteam ingår även specialpedagoger och/eller speciallärare samt ev andra funktioner.

 

Skolsköterska Jessica Mellerhav

Knäredsskolan och Veingeskolan 7-9

 

Skolsköterska Sofia Aronsson

Veingeskolan F-6, Ahlaskolan och Genevadsskolan

 

Skolkurator Malin Wångsten

Veingeskolan 7-9

 

Skolkurator Carina Lindkvist

Knäredskolan

 

Skolkurator Kajsa Johansson

Veingeskolan F-6, Genevadsskolan och Ahlaskolan

 

Psykolog Amanda Frank

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: N8O
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 26 januari 2023